Tác giả: Michael Kroes, Dr. Ronald Sterkenburg
Aircraft Maintenance and Repair
Phát hành bởi : NXB McGraw-Hill Education
Năm phát hành : 2013 Còn trong kho : 1 cuốn
Đây là ấn phẩm nguyên tác tiếng Anh. Bảo trì & Sửa chữa Máy bay, Phiên bản thứ bảy, là một nguồn tài nguyên quý giá cho sinh viên ngành công nghệ cung cấp thông tin cập nhật cần thiết để chuẩn bị cho chứng chỉ kỹ thuật viên máy bay FAA - và có thể được sử dụng trong các cuộc thảo luận trong lớp và ứng dụng thực tế trong cửa hàng và trên máy bay. Phiên bản mở rộng này bao gồm những tiến bộ gần đây trong công nghệ hàng không giúp sinh viên tìm việc làm như cơ khí máy bay và động cơ và các ngành nghề kỹ thuật và kỹ thuật khác.
Giá: 1,840,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Aircraft Maintenance and Repair
Tác giả:  Michael Kroes, Dr. Ronald Sterkenburg
Phát hành bởi : NXB McGraw-Hill Education
Tác giả : Michael Kroes, Dr. Ronald Sterkenburg
Còn trong kho : 1 cuốn
1,840,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Đây là ấn phẩm nguyên tác tiếng Anh. Bảo trì & Sửa chữa Máy bay, Phiên bản thứ bảy, là một nguồn tài nguyên quý giá cho sinh viên ngành công nghệ cung cấp thông tin cập nhật cần thiết để chuẩn bị cho chứng chỉ kỹ thuật viên máy bay FAA - và có thể được sử dụng trong các cuộc thảo luận trong lớp và ứng dụng thực tế trong cửa hàng và trên máy bay. Phiên bản mở rộng này bao gồm những tiến bộ gần đây trong công nghệ hàng không giúp sinh viên tìm việc làm như cơ khí máy bay và động cơ và các ngành nghề kỹ thuật và kỹ thuật khác.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top