Tác giả: Bùi Hưng Đạo ( chủ biên)
Tư Duy Tháo Lắp Chất Chinh Phục 10 Chuyên Đề Hóa Vô Cơ
Phát hành bởi : NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 100 cuốn
Nội dung cuốn sách bao gồm hai phần:
Phần 1: Tư duy đa chiều bài tập Hóa vô cơ mức độ vận dụng và vận dụng cao trong kì thi THPT Quốc gia.
+ Chủ đề 1: Sức mạnh của 4 định luật bảo toàn và tư duy Tháo - Lắp chất.
+ Chủ đề 2: Vận dụng tư duy Tháo - Lắp chẩt khai thác triệt để 10 chuyên đề bài tập vô cơ chọn lọc có trong đề thi THPT Quốc gia.
Phần 2: Vận dụng tư duy Tháo - Lắp chất chinh phục bộ câu hỏi bài tập với mức điểm từ 6,5 đến 10 trong đề thi THPT Quốc gia.
Đặc biệt, trong cuốn sách này đã xuất hiện của hàng loạt các kĩ thuật mới, hiện đại nhất " kĩ thuật bơm tác nhận oxi hóa, kĩ thuật chọn điểm rơi của ion, kĩ thuật hoán đổi diện tích của ion..." và một số dạng bài tập có thể sẽ có trong đề thi THPT Quốc gia " dạng toán đồ thị, dạng điện phân bảng biểu,...".
Giá: 150,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tư Duy Tháo Lắp Chất Chinh Phục 10 Chuyên Đề Hóa Vô Cơ
Tác giả:  Bùi Hưng Đạo ( chủ biên) Loại sách: Sách giáo khoa và tham khảo
Phát hành bởi : NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Tác giả : Bùi Hưng Đạo ( chủ biên)
Còn trong kho : 100 cuốn
150,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung cuốn sách bao gồm hai phần:
Phần 1: Tư duy đa chiều bài tập Hóa vô cơ mức độ vận dụng và vận dụng cao trong kì thi THPT Quốc gia.
+ Chủ đề 1: Sức mạnh của 4 định luật bảo toàn và tư duy Tháo - Lắp chất.
+ Chủ đề 2: Vận dụng tư duy Tháo - Lắp chẩt khai thác triệt để 10 chuyên đề bài tập vô cơ chọn lọc có trong đề thi THPT Quốc gia.
Phần 2: Vận dụng tư duy Tháo - Lắp chất chinh phục bộ câu hỏi bài tập với mức điểm từ 6,5 đến 10 trong đề thi THPT Quốc gia.
Đặc biệt, trong cuốn sách này đã xuất hiện của hàng loạt các kĩ thuật mới, hiện đại nhất " kĩ thuật bơm tác nhận oxi hóa, kĩ thuật chọn điểm rơi của ion, kĩ thuật hoán đổi diện tích của ion..." và một số dạng bài tập có thể sẽ có trong đề thi THPT Quốc gia " dạng toán đồ thị, dạng điện phân bảng biểu,...".
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top