Tác giả: Lý Minh Tuấn
Lão Tử Đạo đức kinh giải luận
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 196 cuốn
Sách luận giải toàn bộ tác phẩm Đạo Đức Kinh của Lão Tử với cách trình bày giản dị, cô đọng và dễ hiểu cho mọi tầng lớp, giúp các giới tiếp cận Đạo Đức Kinh một cách dễ dàng.
Lão Tử là một hiền triết có ảnh hưởng rất lớn trên nền triết học Phương Đông, nhưng không có tiểu sử rõ rệt. Thậm chí có học giả ngày nay bảo Lão Tử là một nhân vật huyền thoại, không có thật. Tuy nhiên, vào thời Hậu Hán (cuối thế kỷ 2 sau công nguyên), những người trong phái Đạo gia, chịu ảnh hưởng học thuyết của ông thì tôn ông lên thành Thái Thượng Lão quân, cho ông đã đắc đạo thành tiền và thiết lập đền thờ tại Thái Thanh Cung, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.Theo sử gia Tư Mã Thiên thời Tây Hán (cuối thế kỷ 2 trước Công nguyên), Lão Tử là người nước Sở, tên là Lý Nhĩ, húy là Đam, làm quan thủ tàng thất nhà Chu. Thời trẻ, khi đến kinh đô nhà Chu tìm hiểu về lễ, Khổng Tử đã từng hội kiến với Lão Tử và nhận xét rằng:" Ngô kim kiến Lão Tử kỳ do long da!" (Nay ta thấy Lão Tử như con rồng chăng!)

Chẳng bao lâu, thấy nhà Chu suy sụp, thiên hạ đại loạn, Lão Tử không có cách nào cứu vãn được thời thế, bèn bỏ quan ra đi về miền Tây. Đến cửa ải Hàm Cốc, có quan lệnh doãn tên Hỷ yêu cầu để lại cho đời một bộ sách. Lão Tử ở lại quan ải, viết bộ Đạo Đức Kinh rồi đi mất tích.
Đóng góp Quỹ hỗ trợ chống dịch Covid19 3%
Giá: 142,500 đ -25%
190,000 đ Giảm đồng giá 25% tất cả sách Miễn phí vận chuyển mọi đơn hàng là Sách
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Lão Tử Đạo đức kinh giải luận
Tác giả:  Lý Minh Tuấn
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Tác giả : Lý Minh Tuấn
Còn trong kho: 196 cuốn
142,500 đ -25%
190,000 đ
Miễn phí giao hàng sách !
1
Cho vào giỏ sách
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Sách luận giải toàn bộ tác phẩm Đạo Đức Kinh của Lão Tử với cách trình bày giản dị, cô đọng và dễ hiểu cho mọi tầng lớp, giúp các giới tiếp cận Đạo Đức Kinh một cách dễ dàng.
Lão Tử là một hiền triết có ảnh hưởng rất lớn trên nền triết học Phương Đông, nhưng không có tiểu sử rõ rệt. Thậm chí có học giả ngày nay bảo Lão Tử là một nhân vật huyền thoại, không có thật. Tuy nhiên, vào thời Hậu Hán (cuối thế kỷ 2 sau công nguyên), những người trong phái Đạo gia, chịu ảnh hưởng học thuyết của ông thì tôn ông lên thành Thái Thượng Lão quân, cho ông đã đắc đạo thành tiền và thiết lập đền thờ tại Thái Thanh Cung, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.Theo sử gia Tư Mã Thiên thời Tây Hán (cuối thế kỷ 2 trước Công nguyên), Lão Tử là người nước Sở, tên là Lý Nhĩ, húy là Đam, làm quan thủ tàng thất nhà Chu. Thời trẻ, khi đến kinh đô nhà Chu tìm hiểu về lễ, Khổng Tử đã từng hội kiến với Lão Tử và nhận xét rằng:" Ngô kim kiến Lão Tử kỳ do long da!" (Nay ta thấy Lão Tử như con rồng chăng!)

Chẳng bao lâu, thấy nhà Chu suy sụp, thiên hạ đại loạn, Lão Tử không có cách nào cứu vãn được thời thế, bèn bỏ quan ra đi về miền Tây. Đến cửa ải Hàm Cốc, có quan lệnh doãn tên Hỷ yêu cầu để lại cho đời một bộ sách. Lão Tử ở lại quan ải, viết bộ Đạo Đức Kinh rồi đi mất tích.
Người giới thiệu sách
Bình sách

Sách đọc nhiều
Cổ học tinh hoa (bìa cứng)
126,750 đ -25%
169,000 đ
Lịch sử văn minh Ấn Độ
132,750 đ -25%
177,000 đ
Đức Thánh Trần
66,750 đ -25%
89,000 đ
Quốc văn giáo khoa thư
123,750 đ -25%
165,000 đ
Duy Tân Thập Kiệt
119,250 đ -25%
159,000 đ