Tác giả: Dương Vũ
Là Phụ Nữ Phải Biết Yêu Chính Mình
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 99 cuốn
Yêu bản thân chính là bước đầu tiên để yêu người khác. Trao tặng bản thân mình đến với tình yêu và sự quan tâm của người quan trọng nhất, cũng đồng nghĩa với việc mang tình yêu và sự quan tâm đến cho mình, chăm sóc tốt bản thân mình, làm những điều khiến bản thân thấy vui vẻ.
Yêu bản thân chính là bước đầu tiên để yêu người khác, mang tình yêu và sự quan tâm đến cho mình, chăm sóc tốt bản thân mình, làm những điều khiến bản thân mình thấy vui vẻ. Yêu bản thân, không phải là tự tư, mà là biểu hiện ra sức hấp dẫn, chỉ khi thể hiện tốt bản thân, bạn mới có thể giữ chắc tình yêu và hạnh phúc của chính mình.
Giá: 60,000 đ -39%
99,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Là Phụ Nữ Phải Biết Yêu Chính Mình
Tác giả:  Dương Vũ Loại sách: Phát triển bản thân
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Dương Vũ
Còn trong kho : 99 cuốn
60,000 đ -39%
99,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Yêu bản thân chính là bước đầu tiên để yêu người khác. Trao tặng bản thân mình đến với tình yêu và sự quan tâm của người quan trọng nhất, cũng đồng nghĩa với việc mang tình yêu và sự quan tâm đến cho mình, chăm sóc tốt bản thân mình, làm những điều khiến bản thân thấy vui vẻ.
Yêu bản thân chính là bước đầu tiên để yêu người khác, mang tình yêu và sự quan tâm đến cho mình, chăm sóc tốt bản thân mình, làm những điều khiến bản thân mình thấy vui vẻ. Yêu bản thân, không phải là tự tư, mà là biểu hiện ra sức hấp dẫn, chỉ khi thể hiện tốt bản thân, bạn mới có thể giữ chắc tình yêu và hạnh phúc của chính mình.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top