Tác giả: Nguyễn Thị Vi Khanh
Tôi có cảm xúc tích cực, còn bạn thì sao?
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 98 cuốn
Làm sao để bồi dưỡng con trẻ trưởng thành?
Để con trẻ trưởng thành như chúng ta mong đợi, vai trò của giáo dục gia đình là hết sức quan trọng. Vậy trọng tâm của giáo dục gia đình là gì? Chúng ta phải làm thế nào để giáo dục con cái?
1. Khiến con hiểu được ý nghĩa của cuộc sống
2. Giúp con nắm được các kỹ năng trong cuộc sống
3. Giúp con tạo dựng được khả năng tự điều tiết tâm lý
4. Bồi dưỡng năng lực tự học tập của con
5. Giúp con tạo dựng được quan niệm về giới tính và quan niệm về tình yêu, hôn nhân ngay từ khi còn nhỏ
6. Hướng dẫn con xây dựng mục tiêu.
Cuốn sách này có tác dụng vô cùng lớn đối với xây dựng và phát triển của sáu phương diện trên. Thông qua việc đặt câu hỏi, con trẻ có thể căn cứ vào kinh nghiệm và khả năng phán đoán để chọn ta các kết cục khác nhau cho câu chuyện. Điều này khiến con trẻ hiểu ra rằng: sự quyết định của bản thân sẽ ảnh hưởng đến sự phát triểu của sự tình, trong khi tương lai lại nằm trong đôi tay của chính mình. Các phương pháp và ý kiến trong phần “Đôi lời với cha mẹ” hay “Cha mẹ cần lưu ý” sẽ cung cấp cho phụ huynh các phương án giải quyết cụ thể. Phần “Câu hỏi cho bé” sẽ tạo ra sự kết nối cởi mở và hài hòa trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Giá: 25,000 đ -40%
42,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tôi có cảm xúc tích cực, còn bạn thì sao?
Tác giả:  Nguyễn Thị Vi Khanh Loại sách: Sách thiếu nhi
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Nguyễn Thị Vi Khanh
Còn trong kho : 98 cuốn
25,000 đ -40%
42,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Làm sao để bồi dưỡng con trẻ trưởng thành?
Để con trẻ trưởng thành như chúng ta mong đợi, vai trò của giáo dục gia đình là hết sức quan trọng. Vậy trọng tâm của giáo dục gia đình là gì? Chúng ta phải làm thế nào để giáo dục con cái?
1. Khiến con hiểu được ý nghĩa của cuộc sống
2. Giúp con nắm được các kỹ năng trong cuộc sống
3. Giúp con tạo dựng được khả năng tự điều tiết tâm lý
4. Bồi dưỡng năng lực tự học tập của con
5. Giúp con tạo dựng được quan niệm về giới tính và quan niệm về tình yêu, hôn nhân ngay từ khi còn nhỏ
6. Hướng dẫn con xây dựng mục tiêu.
Cuốn sách này có tác dụng vô cùng lớn đối với xây dựng và phát triển của sáu phương diện trên. Thông qua việc đặt câu hỏi, con trẻ có thể căn cứ vào kinh nghiệm và khả năng phán đoán để chọn ta các kết cục khác nhau cho câu chuyện. Điều này khiến con trẻ hiểu ra rằng: sự quyết định của bản thân sẽ ảnh hưởng đến sự phát triểu của sự tình, trong khi tương lai lại nằm trong đôi tay của chính mình. Các phương pháp và ý kiến trong phần “Đôi lời với cha mẹ” hay “Cha mẹ cần lưu ý” sẽ cung cấp cho phụ huynh các phương án giải quyết cụ thể. Phần “Câu hỏi cho bé” sẽ tạo ra sự kết nối cởi mở và hài hòa trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top