Tác giả: Kim Chính Hạo
20 - 30 Tuổi - Mười năm vàng quyết định bạn là ai
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 97 cuốn
Khoảng thời gian từ 20 đến 30 tuổi là giai đoạn ý chí bùng phát mạnh mẽ nhất trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta có tuổi trẻ, có sức sốc, có tinh lực dồi dào, có khả năng sáng tạo vô hạn. Bởi vậy mới nói, 20 - 30 tuổi mười năm vàng quyết định bạn là ai …
Giá: 100,000 đ -20%
125,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
20 - 30 Tuổi - Mười năm vàng quyết định bạn là ai
Tác giả:  Kim Chính Hạo Loại sách: Phát triển bản thân
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Kim Chính Hạo
Còn trong kho : 97 cuốn
100,000 đ -20%
125,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Khoảng thời gian từ 20 đến 30 tuổi là giai đoạn ý chí bùng phát mạnh mẽ nhất trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta có tuổi trẻ, có sức sốc, có tinh lực dồi dào, có khả năng sáng tạo vô hạn. Bởi vậy mới nói, 20 - 30 tuổi mười năm vàng quyết định bạn là ai …
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top