Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 1 cuốn
Nhắc đến Vũ Trọng Phụng người ta nghĩ ngay tới một nhà văn tài hoa nhưng bạc mệnh. Có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, ông sáng tác từ rất sớm và thử nghiệm mình trên nhiều thể loại: viết báo, viết kịch, sáng tác truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, phê bình văn học… Nhưng có thể nói, tiểu thuyết và phóng sự là hai thể loại thành công nhất của nhà văn tài hoa này. Vũ Trọng Phụng được báo giới thời bấy giờ mệnh danh là “ông vua phóng sự đất Bắc”, là “nhà tiểu thuyết trác việt”.
Giá: 54,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng
Tác giả:  Vũ Trọng Phụng Loại sách: Truyện ngắn
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Vũ Trọng Phụng
Còn trong kho : 1 cuốn
54,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nhắc đến Vũ Trọng Phụng người ta nghĩ ngay tới một nhà văn tài hoa nhưng bạc mệnh. Có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, ông sáng tác từ rất sớm và thử nghiệm mình trên nhiều thể loại: viết báo, viết kịch, sáng tác truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, phê bình văn học… Nhưng có thể nói, tiểu thuyết và phóng sự là hai thể loại thành công nhất của nhà văn tài hoa này. Vũ Trọng Phụng được báo giới thời bấy giờ mệnh danh là “ông vua phóng sự đất Bắc”, là “nhà tiểu thuyết trác việt”.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top