Tác giả: Jane Nelsen
Kỷ luật tích cực, Tái bản 2019
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 45 cuốn
Trong cuốn sách này, bạn sẽ khám phá được cách: Xóa bỏ những khoảng cách trong giao tiếp với trẻ, Giải tỏa những xung đột, Tránh được những nguy hiểm tiềm tàng của lời khen, Củng cố thông điệp yêu thương thực sự bạn muốn dành cho trẻ, Xây dựng nền tảng và phát triển cho trẻ dựa trên điểm mạnh, chứ không phải điểm yếu, Dạy trẻ biết cách chịu trách nhiệm mà không làm tổn thương đến lòng tự trọng của con, Dạy trẻ cách suy nghĩ, chứ không phải nên nghĩ điều gì, Có được sự hợp tác của trẻ cả ở nhà và ở trường, Vượt qua những thử thách đặc biệt với hành vi của trẻ vị thành niên. Những lời khuyên thực tế từ cuốn sách đầy sự thông thái và nhân văn này, cùng với hàng trăm câu chuyện về Kỷ luật Tích cực trong thực tiễn đã đem lại lợi ích cho hàng triệu trẻ em. Hãy dành tặng cho con bạn những công cụ mà con cần để có một cuộc đời an nhiên, hạnh phúc khi trưởng thành.
Giá: 119,000 đ -15%
140,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Kỷ luật tích cực, Tái bản 2019
Tác giả:  Jane Nelsen Loại sách: Sách dạy con
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Tác giả : Jane Nelsen
Còn trong kho : 45 cuốn
119,000 đ -15%
140,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong cuốn sách này, bạn sẽ khám phá được cách: Xóa bỏ những khoảng cách trong giao tiếp với trẻ, Giải tỏa những xung đột, Tránh được những nguy hiểm tiềm tàng của lời khen, Củng cố thông điệp yêu thương thực sự bạn muốn dành cho trẻ, Xây dựng nền tảng và phát triển cho trẻ dựa trên điểm mạnh, chứ không phải điểm yếu, Dạy trẻ biết cách chịu trách nhiệm mà không làm tổn thương đến lòng tự trọng của con, Dạy trẻ cách suy nghĩ, chứ không phải nên nghĩ điều gì, Có được sự hợp tác của trẻ cả ở nhà và ở trường, Vượt qua những thử thách đặc biệt với hành vi của trẻ vị thành niên. Những lời khuyên thực tế từ cuốn sách đầy sự thông thái và nhân văn này, cùng với hàng trăm câu chuyện về Kỷ luật Tích cực trong thực tiễn đã đem lại lợi ích cho hàng triệu trẻ em. Hãy dành tặng cho con bạn những công cụ mà con cần để có một cuộc đời an nhiên, hạnh phúc khi trưởng thành.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top