Tác giả: Nguyễn Quang Toàn, Nguyễn Thị Hường Lý
Thành ngữ bằng tranh
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 10 cuốn
Các thành ngữ luôn gắn liền với những cuộc chuyện trò hằng ngày của chúng ta. Nhưng bạn có hiểu ý nghĩa của chúng? Cuốn sách giải nghĩa giúp bạn hơn 300 thành ngữ phổ biến của tiếng Việt. Nó có thể được sử dụng như một cuốn từ điển thành ngữ mini trong gia đình và trong nhà trường. Cùng với tranh minh hoạ sinh động và giàu ý nghĩa, cuốn sách này sẽ giúp bạn thấy thành ngữ dễ hiểu hơn bao giờ hết!
Giá: 98,100 đ -10%
109,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Thành ngữ bằng tranh
Tác giả:  Nguyễn Quang Toàn, Nguyễn Thị Hường Lý Loại sách: Sách thiếu nhi
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Tác giả : Nguyễn Quang Toàn, Nguyễn Thị Hường Lý
Còn trong kho : 10 cuốn
98,100 đ -10%
109,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Các thành ngữ luôn gắn liền với những cuộc chuyện trò hằng ngày của chúng ta. Nhưng bạn có hiểu ý nghĩa của chúng? Cuốn sách giải nghĩa giúp bạn hơn 300 thành ngữ phổ biến của tiếng Việt. Nó có thể được sử dụng như một cuốn từ điển thành ngữ mini trong gia đình và trong nhà trường. Cùng với tranh minh hoạ sinh động và giàu ý nghĩa, cuốn sách này sẽ giúp bạn thấy thành ngữ dễ hiểu hơn bao giờ hết!
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top