Tác giả: Ji Na PARK, Su Jin CHO
Những lời yêu thương - Cùng gõ trống nào!
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 10 cuốn
Qua cuộc thi đánh trống của các loài vật trong khu rừng nhỏ, mẹ hãy dạy bé tập đánh vần tên các loài vật quen thuộc và làm quen với nhịp điệu, tiết tấu âm nhạc theo các cách gõ trống khác nhau nhé.
Giá: 48,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Những lời yêu thương - Cùng gõ trống nào!
Tác giả:  Ji Na PARK, Su Jin CHO
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Tác giả : Ji Na PARK, Su Jin CHO
Còn trong kho: 10 cuốn
48,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Qua cuộc thi đánh trống của các loài vật trong khu rừng nhỏ, mẹ hãy dạy bé tập đánh vần tên các loài vật quen thuộc và làm quen với nhịp điệu, tiết tấu âm nhạc theo các cách gõ trống khác nhau nhé.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn