Tác giả: Thái Hư Đại Sư
Thiền tại Phật Học Trung Quốc
Phát hành bởi : NXB Tôn Giáo
Năm phát hành : 2011 Còn trong kho : 100 cuốn
Quyển Thiền tại Phật học Trung Quốc nguyên là chương thứ hai Trung Quốc Phật học đặc chất tại Thiền. Đây là tinh hoa thiền học mà đại sư Thái Hư đã đúc kết lại, như từ phần lược thuật nhân duyên đến phân chia các lọai thiền từ trước và sau Tổ Đạt - ma, điểm qua Ngũ gia thất tông. Bên cạnh đó, đại sư cũng giới thiệu qua phần biên tập và nghiên cứu ngữ lục, vốn là một bộ phận rất quan trọng của Thiên tông. Cuối cùng nói đến tình hình chung trong lòng tâm Thiên tông.
Giá: 43,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Thiền tại Phật Học Trung Quốc
Tác giả:  Thái Hư Đại Sư Loại sách: Phật giáo
Phát hành bởi : NXB Tôn Giáo
Tác giả : Thái Hư Đại Sư
Còn trong kho : 100 cuốn
43,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Quyển Thiền tại Phật học Trung Quốc nguyên là chương thứ hai Trung Quốc Phật học đặc chất tại Thiền. Đây là tinh hoa thiền học mà đại sư Thái Hư đã đúc kết lại, như từ phần lược thuật nhân duyên đến phân chia các lọai thiền từ trước và sau Tổ Đạt - ma, điểm qua Ngũ gia thất tông. Bên cạnh đó, đại sư cũng giới thiệu qua phần biên tập và nghiên cứu ngữ lục, vốn là một bộ phận rất quan trọng của Thiên tông. Cuối cùng nói đến tình hình chung trong lòng tâm Thiên tông.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top