Tác giả: Hoàng Tâm Xuyên
Đạo Cơ đốc
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 177 cuốn
Tôn giáo xuất hiện rất sớm trong lịch sử loài người và đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của xã hội. Cùng với sự phát triển của nhân loại, nhiều tôn giáo, giáo phái mới xuất hiện, tín đồ của các tôn giáo tăng lên, hoạt động, nghi lễ tôn giáo diễn ra với nhiều hình thức phong phú.
Giá: 38,250 đ -15%
45,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Đạo Cơ đốc
Tác giả:  Hoàng Tâm Xuyên
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Tác giả : Hoàng Tâm Xuyên
Còn trong kho : 177 cuốn
38,250 đ -15%
45,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tôn giáo xuất hiện rất sớm trong lịch sử loài người và đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của xã hội. Cùng với sự phát triển của nhân loại, nhiều tôn giáo, giáo phái mới xuất hiện, tín đồ của các tôn giáo tăng lên, hoạt động, nghi lễ tôn giáo diễn ra với nhiều hình thức phong phú.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top