Tác giả: Hoàng Tâm Xuyên
Về Đạo Phật
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 91 cuốn
Phật giáo là một trong ba tôn giáo lớn hàng đầu trên thế giới hiện nay, xuất hiện sớm nhất ở Ấn Độ vào khoảng giữa thế kỷ VI trước công nguyên, dần dần được truyền bá sang nhiều quốc gia ở khắp các châu lục bằng các con đường khác nhau. Khi được truyền vào các nước châu Á, đạo phật đã kết hợp với nền văn hóa và tín ngưởng bản địa, hình thành nhiều trường phái học thuật và tôn giáo mang bản sắc dân tộc, ảnh hưởng lớn đến lịch sử và văn hóa của các quốc gia châu Á.
Giá: 38,250 đ -15%
45,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Về Đạo Phật
Tác giả:  Hoàng Tâm Xuyên
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Tác giả : Hoàng Tâm Xuyên
Còn trong kho : 91 cuốn
38,250 đ -15%
45,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Phật giáo là một trong ba tôn giáo lớn hàng đầu trên thế giới hiện nay, xuất hiện sớm nhất ở Ấn Độ vào khoảng giữa thế kỷ VI trước công nguyên, dần dần được truyền bá sang nhiều quốc gia ở khắp các châu lục bằng các con đường khác nhau. Khi được truyền vào các nước châu Á, đạo phật đã kết hợp với nền văn hóa và tín ngưởng bản địa, hình thành nhiều trường phái học thuật và tôn giáo mang bản sắc dân tộc, ảnh hưởng lớn đến lịch sử và văn hóa của các quốc gia châu Á.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top