Tác giả: Nhiều tác giả
Ấn tượng Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Năm phát hành : 2016
Ấn tượng Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh là tập hợp các bài viết về chủ đề Sài Gòn đã đăng trên tạp chí Xưa & Nay mong muốn giới thiệu đến bạn đọc những tư liệu có liên quan đến lịch sử, văn hóa Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh. Các tư liệu được thể hiện dưới dạng một bài báo có tính chất giới thiệu để bạn đọc tham khảo, ngoài ra cũng mang tính chất phổ cập kiến thức lịch sử để phổ biến rộng rãi đến nhiều đối tượng bạn đọc.
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Ấn tượng Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả:  Nhiều tác giả Loại sách: Thành tựu kết quả đổi mới đất nước sau 1986
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Tác giả : Nhiều tác giả
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Ấn tượng Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh là tập hợp các bài viết về chủ đề Sài Gòn đã đăng trên tạp chí Xưa & Nay mong muốn giới thiệu đến bạn đọc những tư liệu có liên quan đến lịch sử, văn hóa Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh. Các tư liệu được thể hiện dưới dạng một bài báo có tính chất giới thiệu để bạn đọc tham khảo, ngoài ra cũng mang tính chất phổ cập kiến thức lịch sử để phổ biến rộng rãi đến nhiều đối tượng bạn đọc.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Sách hay
Đọc sách rất hay và thư giản
back to top