Tác giả: Nhiều tác giả
Tập ký sự: Huyền thoại những công trình Dầu khí
Phát hành bởi : NXB Lao Động
Năm phát hành : 2019
Những chặng đường gian khó và mốc son về sự phát triển của ngành dầu khí; Những bài viết về quá trình khai thác dầu khí của các kỹ sư ở các mỏ dầu; Quá trình xây dựng và phát triển các nhà máy lọc dầu
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tập ký sự: Huyền thoại những công trình Dầu khí
Tác giả:  Nhiều tác giả Loại sách: Thành tựu kết quả đổi mới đất nước sau 1986
Phát hành bởi : NXB Lao Động
Tác giả : Nhiều tác giả
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Những chặng đường gian khó và mốc son về sự phát triển của ngành dầu khí; Những bài viết về quá trình khai thác dầu khí của các kỹ sư ở các mỏ dầu; Quá trình xây dựng và phát triển các nhà máy lọc dầu
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top