Tác giả: Edmondo De Amicis
Những tấm lòng cao cả
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 10 cuốn
Chúng ta biết được gì về con em mình trong một ngày, một tuần, thậm chí một năm khi  chúng ở trường học, giữa thầy cô và bạn bè? Đọc Những tấm lòng cao cả, chúng ta sẽ hiểu thêm về tâm sức của “những người chở đò” hiểu thêm sự cần thiết và quan trọng của mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường, xã hội để giáo dục con em mình trở thành một công dân tốt. Giáo dục phải tiến hành có nghệ thuật, mà nghệ thuật văn chương là công cụ giáo dục tốt và sự thành công của E.D.A Amicis là ở đó…
Giá: 67,500 đ -10%
75,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Những tấm lòng cao cả
Tác giả:  Edmondo De Amicis Loại sách: Tác phẩm văn học
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Tác giả : Edmondo De Amicis
Còn trong kho : 10 cuốn
67,500 đ -10%
75,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Chúng ta biết được gì về con em mình trong một ngày, một tuần, thậm chí một năm khi  chúng ở trường học, giữa thầy cô và bạn bè? Đọc Những tấm lòng cao cả, chúng ta sẽ hiểu thêm về tâm sức của “những người chở đò” hiểu thêm sự cần thiết và quan trọng của mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường, xã hội để giáo dục con em mình trở thành một công dân tốt. Giáo dục phải tiến hành có nghệ thuật, mà nghệ thuật văn chương là công cụ giáo dục tốt và sự thành công của E.D.A Amicis là ở đó…
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top