Tác giả: Pascale Pavy và Cyrielle Rault Minh họa: Lise Herzog
Chuyến phiêu lưu của những bước đi
Phát hành bởi : NXB Thanh Niên
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 200 cuốn
Cha mẹ và các chuyên gia về trẻ em, mỗi người với những đặc thù riêng, kết hợp lại cho cùng một mục đích: Đem lại sự thoải mái cho bé. Chuyến phiêu lưu của những bước đi nhấn mạnh đến sự cần thiết trong việc tạo điều kiện để trẻ tự phát triển khả năng vận động hàng ngày ngay tại nhà cùng những phân tích trong phát triển tâm lý của trẻ. Đây là chuyến phiêu lưu lớn đầu đời của bé, cũng chính là chuyến phiêu lưu lớn của cha mẹ. Chúng tôi mời bạn theo dòng các trang sách bước vào hành trình này… Đây là chuyến phiêu lưu của bạn và con bạn!
Giá: 69,600 đ -20%
87,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Chuyến phiêu lưu của những bước đi
Tác giả:  Pascale Pavy và Cyrielle Rault Minh họa: Lise Herzog Loại sách: Sách dạy con
Phát hành bởi : NXB Thanh Niên
Tác giả : Pascale Pavy và Cyrielle Rault Minh họa: Lise Herzog
Còn trong kho : 200 cuốn
69,600 đ -20%
87,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cha mẹ và các chuyên gia về trẻ em, mỗi người với những đặc thù riêng, kết hợp lại cho cùng một mục đích: Đem lại sự thoải mái cho bé. Chuyến phiêu lưu của những bước đi nhấn mạnh đến sự cần thiết trong việc tạo điều kiện để trẻ tự phát triển khả năng vận động hàng ngày ngay tại nhà cùng những phân tích trong phát triển tâm lý của trẻ. Đây là chuyến phiêu lưu lớn đầu đời của bé, cũng chính là chuyến phiêu lưu lớn của cha mẹ. Chúng tôi mời bạn theo dòng các trang sách bước vào hành trình này… Đây là chuyến phiêu lưu của bạn và con bạn!
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top