Tác giả: Hà Văn Tấn
Theo Dấu Các Văn Hóa Cổ (Giải Thưởng Hồ Chí Minh)
Phát hành bởi : NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 30 cuốn
Cuốn sách lịch sử  “ Theo dấu các văn hóa cổ” với nội dung gồm những bài viết tiêu biểu cho việc nghiên cứu từng thời kỳ khảo cổ học: Thời đại đồ đá, thời đại kim khí và thời đại lịch sử. Từ văn hóa Sơn Vi đến văn hóa Hòa Bình, văn hóa Bắc Sơn… Qua đó giúp người đọc thấy rõ những biến chuyển của Văn hóa Việt Nam cũng như  văn hóa trong khu vực Đông Nam Á.
Giá: 238,400 đ -20%
298,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Theo Dấu Các Văn Hóa Cổ (Giải Thưởng Hồ Chí Minh)
Tác giả:  Hà Văn Tấn Loại sách: Văn hóa truyền thống
Phát hành bởi : NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Tác giả : Hà Văn Tấn
Còn trong kho : 30 cuốn
238,400 đ -20%
298,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách lịch sử  “ Theo dấu các văn hóa cổ” với nội dung gồm những bài viết tiêu biểu cho việc nghiên cứu từng thời kỳ khảo cổ học: Thời đại đồ đá, thời đại kim khí và thời đại lịch sử. Từ văn hóa Sơn Vi đến văn hóa Hòa Bình, văn hóa Bắc Sơn… Qua đó giúp người đọc thấy rõ những biến chuyển của Văn hóa Việt Nam cũng như  văn hóa trong khu vực Đông Nam Á.
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Sách rất hay
back to top