Tác giả: Kim Nguyễn
Việt Nam Với Những Di Sản Thế Giới
Phát hành bởi : NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ VN
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 6 cuốn
Việt Nam có 22 di sản thế giới được Unesco công nhận, đây là niềm tự hào, là vinh dự lớn lao của mỗi người dân Việt trong sứ mệnh gìn giữ, bảo tồn những giá trị của di sản, đồng thời tạo ra sức hút mời gọi du khách quốc tế đến chiêm ngưỡng, trải nghiệm
Giá: 127,500 đ -15%
150,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Việt Nam Với Những Di Sản Thế Giới
Tác giả:  Kim Nguyễn Loại sách: Văn hóa truyền thống
Phát hành bởi : NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ VN
Tác giả : Kim Nguyễn
Còn trong kho : 6 cuốn
127,500 đ -15%
150,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Việt Nam có 22 di sản thế giới được Unesco công nhận, đây là niềm tự hào, là vinh dự lớn lao của mỗi người dân Việt trong sứ mệnh gìn giữ, bảo tồn những giá trị của di sản, đồng thời tạo ra sức hút mời gọi du khách quốc tế đến chiêm ngưỡng, trải nghiệm
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top