Tác giả: Phạm Khang, Lê Minh
Tìm Hiểu Văn Hóa Trung Hoa
Phát hành bởi : NXB Thanh Niên
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 7 cuốn
Trung Quốc là một quốc gia lớn ở châu Á, một trong những cái nôi của nhân loại, với nền văn minh xuất hiện từ rất sớm ảnh hưởng tới các quốc gia lân cận, trong đó có Việt Nam. Cuốn sách trình bày tổng quan về văn hóa Trung Quốc: Tư tưởng và tôn giáo; Lịch sử; Văn hóa; Văn học nghệ thuật; Khoa học kỹ thuật; Văn hóa giáo dục…
Giá: 104,550 đ -15%
123,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tìm Hiểu Văn Hóa Trung Hoa
Tác giả:  Phạm Khang, Lê Minh Loại sách: Văn hóa truyền thống
Phát hành bởi : NXB Thanh Niên
Tác giả : Phạm Khang, Lê Minh
Còn trong kho : 7 cuốn
104,550 đ -15%
123,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trung Quốc là một quốc gia lớn ở châu Á, một trong những cái nôi của nhân loại, với nền văn minh xuất hiện từ rất sớm ảnh hưởng tới các quốc gia lân cận, trong đó có Việt Nam. Cuốn sách trình bày tổng quan về văn hóa Trung Quốc: Tư tưởng và tôn giáo; Lịch sử; Văn hóa; Văn học nghệ thuật; Khoa học kỹ thuật; Văn hóa giáo dục…
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top