Tác giả: Nguyễn Văn Bảo-ĐHTL
Hoá nước
Phát hành bởi : NXB Xây dựng
Năm phát hành : 2010 Còn trong kho : 100 cuốn
Cuốn giáo trình Hóa nước gồm 2 phần:
Phần 1: Hóa học chất lượng nước. Phần này nghiên cứu các nguyên nhân hình thành thành phần hóa học của các nguồn nước và phương pháp đánh giá chất lượng các nguồn nước.
Phần 2: Hóa học phân tích định lượng. Phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về phân tích định lượng nhầm xác định hàm lượng các chất thành phần có trong nước.
Giá: 42,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Hoá nước
Tác giả:  Nguyễn Văn Bảo-ĐHTL
Phát hành bởi : NXB Xây dựng
Tác giả : Nguyễn Văn Bảo-ĐHTL
Còn trong kho : 100 cuốn
42,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn giáo trình Hóa nước gồm 2 phần:
Phần 1: Hóa học chất lượng nước. Phần này nghiên cứu các nguyên nhân hình thành thành phần hóa học của các nguồn nước và phương pháp đánh giá chất lượng các nguồn nước.
Phần 2: Hóa học phân tích định lượng. Phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về phân tích định lượng nhầm xác định hàm lượng các chất thành phần có trong nước.
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top