Tác giả: PGS.TS.Bùi Đình Phong
Văn hóa minh triết Hồ Chí Minh
Phát hành bởi : NXB Thanh niên
Năm phát hành : 2017
Tập hợp các bài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề Đảng cộng sản và cách mạng Việt Nam, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, về công tác và lề lối làm việc của cán bộ. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển bền vững ở Việt Nam và giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Người như "Sửa đổi lối làm việc", "Đường cách mệnh"..., khắc hoạ trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và minh triết Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.
        Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Thư viện Hà Nội.
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Văn hóa minh triết Hồ Chí Minh
Tác giả:  PGS.TS.Bùi Đình Phong Loại sách: Đảng và Bác
Phát hành bởi : NXB Thanh niên
Tác giả : PGS.TS.Bùi Đình Phong
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Tập hợp các bài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề Đảng cộng sản và cách mạng Việt Nam, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, về công tác và lề lối làm việc của cán bộ. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển bền vững ở Việt Nam và giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Người như "Sửa đổi lối làm việc", "Đường cách mệnh"..., khắc hoạ trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và minh triết Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.
        Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Thư viện Hà Nội.
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top