Tác giả: Jean-Paul Guedj; Người dịch: Trần Thị Khánh Vân
Nghệ thuật quản lý
Phát hành bởi : NXB Giáo dục Việt Nam
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 2579 cuốn
Quản lý là một hoạt động tinh tế, nhằm dẫn dất mọi người đạt được những mục tiêu cụ thể bằng cách phát huy tốt nhất năng lực của từng người. Với văn phong hài hước nhưng không kém phần nghiêm túc kèm những ví dụ minh họa cụ thể, 50 quy tắc vàng của Nghệ thuật quản lý sẽ giúp bạn trở thành một nhà quản lý có uy tín. Và đừng quen: ai trong chúng ta cũng quản lý và được quản lý!
Giá: 38,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Nghệ thuật quản lý
Tác giả:  Jean-Paul Guedj; Người dịch: Trần Thị Khánh Vân Loại sách: Kinh doanh
Phát hành bởi : NXB Giáo dục Việt Nam
Tác giả : Jean-Paul Guedj; Người dịch: Trần Thị Khánh Vân
Còn trong kho : 2579 cuốn
38,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Quản lý là một hoạt động tinh tế, nhằm dẫn dất mọi người đạt được những mục tiêu cụ thể bằng cách phát huy tốt nhất năng lực của từng người. Với văn phong hài hước nhưng không kém phần nghiêm túc kèm những ví dụ minh họa cụ thể, 50 quy tắc vàng của Nghệ thuật quản lý sẽ giúp bạn trở thành một nhà quản lý có uy tín. Và đừng quen: ai trong chúng ta cũng quản lý và được quản lý!
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top