Tác giả: Kurt W. Mortensen
Sức mạnh thuyết phục 149k
Phát hành bởi : NXB Lao Động Xã Hội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 100 cuốn
Bạn có nhận thấy thành công nghề nghiệp, những mối quan hệ cá nhân, những cơ hội thăng tiến và thu nhập của bạn phụ thuộc nhiều đến thế nào vào khả năng thuyết phục, gây ảnh hưởng và khuyến khích người khác của bạn không? Thực tế là bất kỳ điều gì bạn muốn đạt được đều có thể tìm thấy hướng dẫn trong cuốn sách Sức mạnh thuyết phục này. Cuốn sách này sẽ giúp bạn thực hiện được điều đó.
Chuyên gia về thuyết phục Kurt W. Mortensen đã kết hợp nhiều năm nghiên cứu lý thuyết với những khảo sát thực tế của ông về các kỹ năng gây ảnh hưởng hiệu quả và mạnh mẽ, để nêu ra được những ứng dụng hữu ích vào hành động.
Giá: 111,750 đ -25%
149,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Sức mạnh thuyết phục 149k
Tác giả:  Kurt W. Mortensen
Phát hành bởi : NXB Lao Động Xã Hội
Tác giả : Kurt W. Mortensen
Còn trong kho : 100 cuốn
111,750 đ -25%
149,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Bạn có nhận thấy thành công nghề nghiệp, những mối quan hệ cá nhân, những cơ hội thăng tiến và thu nhập của bạn phụ thuộc nhiều đến thế nào vào khả năng thuyết phục, gây ảnh hưởng và khuyến khích người khác của bạn không? Thực tế là bất kỳ điều gì bạn muốn đạt được đều có thể tìm thấy hướng dẫn trong cuốn sách Sức mạnh thuyết phục này. Cuốn sách này sẽ giúp bạn thực hiện được điều đó.
Chuyên gia về thuyết phục Kurt W. Mortensen đã kết hợp nhiều năm nghiên cứu lý thuyết với những khảo sát thực tế của ông về các kỹ năng gây ảnh hưởng hiệu quả và mạnh mẽ, để nêu ra được những ứng dụng hữu ích vào hành động.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top