Tác giả: Noel Janis-Norton
Bình tĩnh rèn con - Chiến lược giúp trẻ học hành
Phát hành bởi : NXB Phụ nữ
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 50 cuốn
Với các chiến thuật áp dụng “kỷ luật mềm không nước
mắt”:
- Khen ngợi mô tả cụ thể
- Lắng nghe thấu đáo
- Chuẩn bị cho thành công
- Suy nghĩ thấu đáo
- Không bao giờ yêu cầu đến lần thứ hai
- Kiên trì và nhất quán
Bạn có thể thay đổi cả những khía cạnh gây nản lòng nhất của việc làm cha mẹ, cải thiện vấn đề
về hành vi và thái độ của “những thiên thần nổi loạn” TRONG VIỆC HỌC, để có thể phát huy
tối đa tiềm năng học tập của con trẻ, giúp việc học đối với trẻ không còn là áp lực nữa mà hết sức
nhẹ nhàng, thoải mái, từ đó tạo dựng một cuộc sống gia đình êm đềm, thư thái và bình an!
Ở cuốn sách này, tác giả tập trung làm rõ mối quan hệ tương hỗ giữa gia đình và nhà trường,
cũng như vai trò của từng đối tượng là cha mẹ, học sinh và giáo viên trong hoạt động giáo dục,
đồng thời chỉ ra nguyên do, ý nghĩa cũng như vai trò của cha mẹ tại sao lại cần phải đảm trách,
sát sao với việc học của con em mình, các giải pháp để cải thiện lối sống và thói quen đối với
việc học.
Giá: 74,800 đ -15%
88,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Bình tĩnh rèn con - Chiến lược giúp trẻ học hành
Tác giả:  Noel Janis-Norton
Phát hành bởi : NXB Phụ nữ
Tác giả : Noel Janis-Norton
Còn trong kho : 50 cuốn
74,800 đ -15%
88,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Với các chiến thuật áp dụng “kỷ luật mềm không nước
mắt”:
- Khen ngợi mô tả cụ thể
- Lắng nghe thấu đáo
- Chuẩn bị cho thành công
- Suy nghĩ thấu đáo
- Không bao giờ yêu cầu đến lần thứ hai
- Kiên trì và nhất quán
Bạn có thể thay đổi cả những khía cạnh gây nản lòng nhất của việc làm cha mẹ, cải thiện vấn đề
về hành vi và thái độ của “những thiên thần nổi loạn” TRONG VIỆC HỌC, để có thể phát huy
tối đa tiềm năng học tập của con trẻ, giúp việc học đối với trẻ không còn là áp lực nữa mà hết sức
nhẹ nhàng, thoải mái, từ đó tạo dựng một cuộc sống gia đình êm đềm, thư thái và bình an!
Ở cuốn sách này, tác giả tập trung làm rõ mối quan hệ tương hỗ giữa gia đình và nhà trường,
cũng như vai trò của từng đối tượng là cha mẹ, học sinh và giáo viên trong hoạt động giáo dục,
đồng thời chỉ ra nguyên do, ý nghĩa cũng như vai trò của cha mẹ tại sao lại cần phải đảm trách,
sát sao với việc học của con em mình, các giải pháp để cải thiện lối sống và thói quen đối với
việc học.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top