Tác giả: Noel Janis-Norton
Bình tĩnh rèn con - Chiến lược làm cha mẹ
Phát hành bởi : NXB Phụ nữ
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 50 cuốn
Với các chiến thuật áp dụng “kỷ luật mềm không nước mắt”:
- Khen ngợi mô tả cụ thể
- Lắng nghe thấu đáo
- Chuẩn bị cho thành công
- Suy nghĩ thấu đáo
- Không bao giờ yêu cầu đến lần thứ hai
- Kiên trì và nhất quán
Bạn có thể thay đổi cả những khía cạnh gây nản lòng nhất của việc làm cha mẹ, cải thiện vấn đề
hành vi của “những thiên thần nổi loạn” để đạt được sự hợp tác tổi đa của trẻ trong mọi phương
diện từ ăn uống, việc nhà, thời lượng trước màn hình công nghệ, điện tử, học hành, mối quan hệ
giữa các anh chị em ruột... từ đó tạo dựng một cuộc sống gia đình êm đềm, thư thái và bình an!
Với những chiến lược cốt lõi, tác giả giúp các bậc làm cha mẹ nhận diện rõ điều khiến việc làm
cha mẹ thời nay trở nên căng thẳng, “xì-trét” cũng như giải pháp có thể áp dụng để giải quyết các
vấn đề gây “bùng nổ” đó.
Giá: 137,700 đ -15%
162,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Bình tĩnh rèn con - Chiến lược làm cha mẹ
Tác giả:  Noel Janis-Norton Loại sách: Sách dạy con
Phát hành bởi : NXB Phụ nữ
Tác giả : Noel Janis-Norton
Còn trong kho : 50 cuốn
137,700 đ -15%
162,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Với các chiến thuật áp dụng “kỷ luật mềm không nước mắt”:
- Khen ngợi mô tả cụ thể
- Lắng nghe thấu đáo
- Chuẩn bị cho thành công
- Suy nghĩ thấu đáo
- Không bao giờ yêu cầu đến lần thứ hai
- Kiên trì và nhất quán
Bạn có thể thay đổi cả những khía cạnh gây nản lòng nhất của việc làm cha mẹ, cải thiện vấn đề
hành vi của “những thiên thần nổi loạn” để đạt được sự hợp tác tổi đa của trẻ trong mọi phương
diện từ ăn uống, việc nhà, thời lượng trước màn hình công nghệ, điện tử, học hành, mối quan hệ
giữa các anh chị em ruột... từ đó tạo dựng một cuộc sống gia đình êm đềm, thư thái và bình an!
Với những chiến lược cốt lõi, tác giả giúp các bậc làm cha mẹ nhận diện rõ điều khiến việc làm
cha mẹ thời nay trở nên căng thẳng, “xì-trét” cũng như giải pháp có thể áp dụng để giải quyết các
vấn đề gây “bùng nổ” đó.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top