Tác giả: GS.BS.. Trần Văn Kỳ
Dược Học Cổ Truyền Toàn Tập
Phát hành bởi : NXB Đà Nẵng
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 200 cuốn
Cuốn sách gồm những phần chính như sau:
Phần 1: Giới thiệu đại cương về thuốc Y học cổ truyền, bao gồm: tên gọi, cách phân loại, đặc điểm và tính chất của thuốc, cách phối ngũ, những cấm kỵ trong dùng thuốc, liều lượng và các dạng thuốc thường dùng trên lâm sàng.
Phần 2: Giới thiệu hơn 250 vị thuốc thường dùng. Đối với mỗi vị thuốc đều có giới thiệu tính vị qui kinh của thuốc, tác dụng dược lý theo y lý cổ truyền (có phần trích dẫn theo Y văn cổ để tham khảo), kết quả nghiên cứu theo dược lý hiện đại, phần ứng dụng lâm sàng theo các tài liệu trong, ngoài nước và kinh nghiệm điều trị của tác giả, liều dùng và chú ý.
Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những tư liệu bổ ích trong công việc thừa kế học tập, nghiên cứu, phát huy phát triển Y học cổ truyền ở thời đại ngày nay
Giá: 250,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Dược Học Cổ Truyền Toàn Tập
Tác giả:  GS.BS.. Trần Văn Kỳ Loại sách: Sách chuyên ngành
Phát hành bởi : NXB Đà Nẵng
Tác giả : GS.BS.. Trần Văn Kỳ
Còn trong kho : 200 cuốn
250,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách gồm những phần chính như sau:
Phần 1: Giới thiệu đại cương về thuốc Y học cổ truyền, bao gồm: tên gọi, cách phân loại, đặc điểm và tính chất của thuốc, cách phối ngũ, những cấm kỵ trong dùng thuốc, liều lượng và các dạng thuốc thường dùng trên lâm sàng.
Phần 2: Giới thiệu hơn 250 vị thuốc thường dùng. Đối với mỗi vị thuốc đều có giới thiệu tính vị qui kinh của thuốc, tác dụng dược lý theo y lý cổ truyền (có phần trích dẫn theo Y văn cổ để tham khảo), kết quả nghiên cứu theo dược lý hiện đại, phần ứng dụng lâm sàng theo các tài liệu trong, ngoài nước và kinh nghiệm điều trị của tác giả, liều dùng và chú ý.
Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những tư liệu bổ ích trong công việc thừa kế học tập, nghiên cứu, phát huy phát triển Y học cổ truyền ở thời đại ngày nay
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top