Tác giả: Võ Như Nguyện - Nguyễn Hồng Giao
Hán Văn Giáo Khoa Thư
Phát hành bởi : NXB Đà Nẵng
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 200 cuốn
Hán Văn Giáo Khoa Thư
Chữ Hán là một trong những loại chữ viết đầu tiên của nhân loại, được hình thành bằng phương pháp tượng hình.
Cách tạo ra chữ viết tượng hình là dựa vào hình ảnh, chẳng hạn muốn nói về người thì vẽ con người, muốn nói con Chó thì vẽ con Chó,... Những hình vẽ đầu tiên ấy có thể rườm rà, như vẽ con người thì phải có cả mặt, mắt, mũi, tay, chân, nhưng về sau được lược giản đi để rồi ổn định như hình thức đơn giản ngày nay.
Trong cuốn sách Hán Văn Giáo Khoa Thư, ngoài những mục nói về Vài nét sơ lược về cấu tạo chữ Hán, Cách tập viết và tính nết còn có phần Tự dạng. Phần này gồm có 113 bài, mỗi bài đều có mục giải nghĩa từ, có bài còn thêm phần ngữ pháp, giải thích từ ngữ, bổ túc từ vựng, tập đọc hoặc bài tập.
Giá: 190,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Hán Văn Giáo Khoa Thư
Tác giả:  Võ Như Nguyện - Nguyễn Hồng Giao Loại sách: Sách giáo trình
Phát hành bởi : NXB Đà Nẵng
Tác giả : Võ Như Nguyện - Nguyễn Hồng Giao
Còn trong kho : 200 cuốn
190,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Hán Văn Giáo Khoa Thư
Chữ Hán là một trong những loại chữ viết đầu tiên của nhân loại, được hình thành bằng phương pháp tượng hình.
Cách tạo ra chữ viết tượng hình là dựa vào hình ảnh, chẳng hạn muốn nói về người thì vẽ con người, muốn nói con Chó thì vẽ con Chó,... Những hình vẽ đầu tiên ấy có thể rườm rà, như vẽ con người thì phải có cả mặt, mắt, mũi, tay, chân, nhưng về sau được lược giản đi để rồi ổn định như hình thức đơn giản ngày nay.
Trong cuốn sách Hán Văn Giáo Khoa Thư, ngoài những mục nói về Vài nét sơ lược về cấu tạo chữ Hán, Cách tập viết và tính nết còn có phần Tự dạng. Phần này gồm có 113 bài, mỗi bài đều có mục giải nghĩa từ, có bài còn thêm phần ngữ pháp, giải thích từ ngữ, bổ túc từ vựng, tập đọc hoặc bài tập.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top