Tác giả: Lê Tiến Hà (CB)Hoàng Minh Tuấn Vũ Thị Minh Hạnh
E - test luyện đề môn Vật Lí chinh phục kì thi THPT Quốc gia
Phát hành bởi : NXB Thanh Niên
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 100 cuốn
Nội dung cuốn sách bám sát ma trận đề thi THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với cấu trúc gồm 2 phần chính:
Phần 1: Một số đề thi tham khảo. Các câu hỏi được phân bố theo 04 mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
Phần 2: Đáp án. Giúp các em trong quá trình tự học và rèn luyện kĩ năng làm bài thi.
Giá: 119,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
E - test luyện đề môn Vật Lí chinh phục kì thi THPT Quốc gia
Tác giả:  Lê Tiến Hà (CB)Hoàng Minh Tuấn Vũ Thị Minh Hạnh Loại sách: Sách giáo khoa
Phát hành bởi : NXB Thanh Niên
Tác giả : Lê Tiến Hà (CB)Hoàng Minh Tuấn Vũ Thị Minh Hạnh
Còn trong kho : 100 cuốn
119,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung cuốn sách bám sát ma trận đề thi THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với cấu trúc gồm 2 phần chính:
Phần 1: Một số đề thi tham khảo. Các câu hỏi được phân bố theo 04 mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
Phần 2: Đáp án. Giúp các em trong quá trình tự học và rèn luyện kĩ năng làm bài thi.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top