35 đề ôn luyện thi vào lớp 6 chất lượng cao môn Bài thi Khoa học Xã hội Khoa học Tự nhiên
Phát hành bởi : NXB Thanh Niên
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 99 cuốn
Cuốn sách được biên soạn theo chuẩn kiến thức , kĩ năng chương trình bậc tiểu học, bao gồm chủ yếu là kiến thức của lớp 5 và một phần nhỏ của lớp 4.
Cấu trúc cuốn sách gồm 2 phần chính:
Phần 1: 35 đề thi môn Khoa học Tự nhiên
Phần 2: 35 đề thi môn Khoa học Xã hội
Giá: 60,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
35 đề ôn luyện thi vào lớp 6 chất lượng cao môn Bài thi Khoa học Xã hội Khoa học Tự nhiên
Tác giả:  Vũ Ánh Tuyết Đinh Thị Kim Oanh ( đồng CB)Trần Thị Mai Hương Trần Thị Hồng HàNgô Bích Đào Loại sách: Sách giáo khoa
Phát hành bởi : NXB Thanh Niên
Tác giả : Vũ Ánh Tuyết Đinh Thị Kim Oanh ( đồng CB)Trần Thị Mai Hương Trần Thị Hồng HàNgô Bích Đào
Còn trong kho : 99 cuốn
60,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách được biên soạn theo chuẩn kiến thức , kĩ năng chương trình bậc tiểu học, bao gồm chủ yếu là kiến thức của lớp 5 và một phần nhỏ của lớp 4.
Cấu trúc cuốn sách gồm 2 phần chính:
Phần 1: 35 đề thi môn Khoa học Tự nhiên
Phần 2: 35 đề thi môn Khoa học Xã hội
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top