Tác giả: PGS. TS Nguyễn Tiến Đích
Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2012 Còn trong kho : 513 cuốn
Trong nhà cần có một trường khí tốt. Đó là một trường khí có nhiều Sinh khí, ít Tà khí, Âm Dương khí lại luôn cân bằng. Người ở và làm việc trong môi trường khí này sẽ khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, làm ăn phát đạt, nhân đinh phát triển, gia phong bền vững. Vì sao vậy? Vì Khí bồi bổ nuôi sống hẹ thần kinh con người. Một người có hệ thần kinh tốt là một người khỏe mạnh, sáng suốt. Một ngôi nhà đáp ứng được các yêu cầu của phong thủy học thì sẽ có một trường khí tốt. Đối với những nhà không đạt yêu cầu này thì cần phải được điều chỉnh cho thích hợp, có khi phải dùng biện pháp hóa giải để cải thiện môi trường khí trong nhà. "Kỹ Thuật Điều Chỉnh Trường Khí Vào Nhà" giới thiệu các biện pháp cụ thể để điều chỉnh và hóa giải trường khí trong nhà, đáp ứng được yêu cầu của phong thủy học. Tác giả cố gắng trình bày vấn đề đơn giản, cụ thể, mang tính hướng dẫn, để người đọc dễ hiểu và có thể tự làm cho nhà mình. Những biện pháp nêu trong sách đã được kiểm chứng trong thực tế cho thấy tốt. Tác giả cũng cố gắng giải thích cơ chế khoa học của vấn đề để thấy không mang tính duy tâm, thần bí.
Giá: 85,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà
Tác giả:  PGS. TS Nguyễn Tiến Đích Loại sách: Khoa học công nghệ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : PGS. TS Nguyễn Tiến Đích
Còn trong kho : 513 cuốn
85,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong nhà cần có một trường khí tốt. Đó là một trường khí có nhiều Sinh khí, ít Tà khí, Âm Dương khí lại luôn cân bằng. Người ở và làm việc trong môi trường khí này sẽ khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, làm ăn phát đạt, nhân đinh phát triển, gia phong bền vững. Vì sao vậy? Vì Khí bồi bổ nuôi sống hẹ thần kinh con người. Một người có hệ thần kinh tốt là một người khỏe mạnh, sáng suốt. Một ngôi nhà đáp ứng được các yêu cầu của phong thủy học thì sẽ có một trường khí tốt. Đối với những nhà không đạt yêu cầu này thì cần phải được điều chỉnh cho thích hợp, có khi phải dùng biện pháp hóa giải để cải thiện môi trường khí trong nhà. "Kỹ Thuật Điều Chỉnh Trường Khí Vào Nhà" giới thiệu các biện pháp cụ thể để điều chỉnh và hóa giải trường khí trong nhà, đáp ứng được yêu cầu của phong thủy học. Tác giả cố gắng trình bày vấn đề đơn giản, cụ thể, mang tính hướng dẫn, để người đọc dễ hiểu và có thể tự làm cho nhà mình. Những biện pháp nêu trong sách đã được kiểm chứng trong thực tế cho thấy tốt. Tác giả cũng cố gắng giải thích cơ chế khoa học của vấn đề để thấy không mang tính duy tâm, thần bí.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top