Tác giả: TS. Trương Đức Nga
Từ điển thuật ngữ Kinh tế Viễn thông Anh – Việt
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2012 Còn trong kho : 53 cuốn
Sự phát triển của Kỹ thuật và công nghệ ngày nay đã góp phần manh mẽ đến kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, viễn thông được xem là ngành kinh tế mũi nhọn, có tỷ trọng đóng góp cho tăng trưởng GDP ngày càng tăng, tạo nhiều việc làm cho xã hội. Về mặt kỹ thuật ở Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, tuy nhiên vấn đề quản lý, khai thác, nghiên cứu còn gặp nhiều trở ngại bởi thuật ngữ viết bằng tiếng nước ngoài. Với mong muốn đáp ứng được phần nào các nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của bạn đọc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách " Từ Điển Thuật Ngữ Kinh Tế Viễn Thông Anh-Việt " do TS Trương Đức Nga chủ biên. Nội dung cuốn sách bao gồm 416 thuật ngữ, các thuật ngữ được biên soạn theo các nội dung chính cơ bản về kinh tế viễn thông bao gồm: - Đặc tính kinh tế ngành viễn thông - Cạnh tranh trong viễn thông - Công nghệ viễn thông - Nhà khai thác và cung cấp dịch vụ viễn thông - Kết nối - Chi phí - Giá cước - Cấp phép - Dịch vụ công ích - Các tổ chức quốc tế liên quan đến quản lí viễn thông Hy vong, cuốn sách sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bạn sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh trong việc khai thác, sử dụng tài liệu tiếng anh chuyên ngành, và các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh ngành viễn thông.
Giá: 55,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Từ điển thuật ngữ Kinh tế Viễn thông Anh – Việt
Tác giả:  TS. Trương Đức Nga Loại sách: Kinh doanh
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Trương Đức Nga
Còn trong kho : 53 cuốn
55,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Sự phát triển của Kỹ thuật và công nghệ ngày nay đã góp phần manh mẽ đến kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, viễn thông được xem là ngành kinh tế mũi nhọn, có tỷ trọng đóng góp cho tăng trưởng GDP ngày càng tăng, tạo nhiều việc làm cho xã hội. Về mặt kỹ thuật ở Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, tuy nhiên vấn đề quản lý, khai thác, nghiên cứu còn gặp nhiều trở ngại bởi thuật ngữ viết bằng tiếng nước ngoài. Với mong muốn đáp ứng được phần nào các nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của bạn đọc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách " Từ Điển Thuật Ngữ Kinh Tế Viễn Thông Anh-Việt " do TS Trương Đức Nga chủ biên. Nội dung cuốn sách bao gồm 416 thuật ngữ, các thuật ngữ được biên soạn theo các nội dung chính cơ bản về kinh tế viễn thông bao gồm: - Đặc tính kinh tế ngành viễn thông - Cạnh tranh trong viễn thông - Công nghệ viễn thông - Nhà khai thác và cung cấp dịch vụ viễn thông - Kết nối - Chi phí - Giá cước - Cấp phép - Dịch vụ công ích - Các tổ chức quốc tế liên quan đến quản lí viễn thông Hy vong, cuốn sách sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bạn sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh trong việc khai thác, sử dụng tài liệu tiếng anh chuyên ngành, và các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh ngành viễn thông.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top