Tác giả: Hà Nguyễn
Di tích lịch sử văn hóa Hà Nội - HANOI CULTUARAL AND HISTORICAL RELICS (Bộ sách song ngữ)
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2010 Đã hết hàng
Hiểu biết về giá trị địa danh văn hóa, lịch sử và danh lam thắng cảnh đất nước là nỗi khát khao và tình cảm lớn, thiết tha, không bao giờ vơi cạn trong mỗi con người Việt Nam, nhất là trong tâm hồn những người yêu thích công việc tìm hiểu về những địa danh thắng cảnh của vùng đất kinh đô đất nước suốt 1000 năm lịch sử. Nhằm giúp bạn đọc để hiểu thêm về Thủ đô cuả đất nước, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông giới thiệu cuốn sách “ Di tích lịch sử văn hóa Hà Nội “ do tác giả Hà Nguyễn biên soạn. Cuốn sách giới thiệu các di tích lịch sử - văn hoá nổi tiếng của Hà Nội như: khu di tích, đền, chùa… đã trở thành chứng tích vô giá của truyền thống ngàn năm văn vật, là viên ngọc quý, là cổ vật thiêng liêng của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, để yêu hơn Thăng Long - Hà Nội, trân trọng hơn di sản của ông cha. Phụ lục cuối sách là Danh mục một số di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng ở Hà Nội.
Giá: 37,500 đ -25%
50,000 đ
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Di tích lịch sử văn hóa Hà Nội - HANOI CULTUARAL AND HISTORICAL RELICS (Bộ sách song ngữ)
Tác giả:  Hà Nguyễn
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Hà Nguyễn
Đã hết hàng
37,500 đ -25%
50,000 đ
0
Cho vào giỏ sách
Hiểu biết về giá trị địa danh văn hóa, lịch sử và danh lam thắng cảnh đất nước là nỗi khát khao và tình cảm lớn, thiết tha, không bao giờ vơi cạn trong mỗi con người Việt Nam, nhất là trong tâm hồn những người yêu thích công việc tìm hiểu về những địa danh thắng cảnh của vùng đất kinh đô đất nước suốt 1000 năm lịch sử. Nhằm giúp bạn đọc để hiểu thêm về Thủ đô cuả đất nước, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông giới thiệu cuốn sách “ Di tích lịch sử văn hóa Hà Nội “ do tác giả Hà Nguyễn biên soạn. Cuốn sách giới thiệu các di tích lịch sử - văn hoá nổi tiếng của Hà Nội như: khu di tích, đền, chùa… đã trở thành chứng tích vô giá của truyền thống ngàn năm văn vật, là viên ngọc quý, là cổ vật thiêng liêng của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, để yêu hơn Thăng Long - Hà Nội, trân trọng hơn di sản của ông cha. Phụ lục cuối sách là Danh mục một số di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng ở Hà Nội.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top