Tác giả: TS. Nguyễn Quang Duệ
Sức khỏe và phương pháp luyện tập thu năng lượng vũ trụ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2015 Còn trong kho : 602 cuốn
Nhằm mục đích mang lại những kiến thức, những ý nghĩa và lợi ích to lớn, với mong muốn đánh thức khả năng sẵn có của con người trong vũ trụ, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã xuất bản cuốn sách “Sức khỏe và phương pháp luyện tập thu năng lượng vũ trụ” của Tiến sỹ Nguyễn Quang Duệ. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:     Chương 1: Vũ trụ     Chương 2: Con người     Chương 3: Sức khỏe con người Nội dung cuốn sách trình bày cách luyện thở, cách bấm huyệt và những vấn đề liên quan để qua đó mang lại sức khỏe cho con người. Giúp mỗi người có thể tự nâng cao năng lượng của bản thân để chữa bệnh cho chính mình và những người xung quanh. Khi chúng ta luyện tập, kích hoạt được các nguồn năng lượng vũ trụ tiềm ẩn trong con người, học được tiếng nói từ các nguồn thông tin trong đó, biết cách kiểm soát con đường truyền tin, lúc đó chúng ta có nguồn năng lượng vô tận phục vụ cho các mục đích nhân đạo cao cả của mình. Năng lượng Vũ trụ tiềm ẩn có sức mạnh kỳ diệu, thậm chí có thể chữa trị được một số bệnh tật mà y học hiện nay gọi là bệnh nan y. Với ý nghĩa to lớn đó, tác giả xin giới thiệu đến độc giả một số lý thuyết về nguồn năng lượng vũ trụ tiềm ẩn, cách luyện tập để kiểm soát và sử dụng nó để tự khám và chữa bệnh cho mình và mọi người.
Giá: 85,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Sức khỏe và phương pháp luyện tập thu năng lượng vũ trụ
Tác giả:  TS. Nguyễn Quang Duệ Loại sách: Khoa học công nghệ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Nguyễn Quang Duệ
Còn trong kho : 602 cuốn
85,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nhằm mục đích mang lại những kiến thức, những ý nghĩa và lợi ích to lớn, với mong muốn đánh thức khả năng sẵn có của con người trong vũ trụ, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã xuất bản cuốn sách “Sức khỏe và phương pháp luyện tập thu năng lượng vũ trụ” của Tiến sỹ Nguyễn Quang Duệ. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:     Chương 1: Vũ trụ     Chương 2: Con người     Chương 3: Sức khỏe con người Nội dung cuốn sách trình bày cách luyện thở, cách bấm huyệt và những vấn đề liên quan để qua đó mang lại sức khỏe cho con người. Giúp mỗi người có thể tự nâng cao năng lượng của bản thân để chữa bệnh cho chính mình và những người xung quanh. Khi chúng ta luyện tập, kích hoạt được các nguồn năng lượng vũ trụ tiềm ẩn trong con người, học được tiếng nói từ các nguồn thông tin trong đó, biết cách kiểm soát con đường truyền tin, lúc đó chúng ta có nguồn năng lượng vô tận phục vụ cho các mục đích nhân đạo cao cả của mình. Năng lượng Vũ trụ tiềm ẩn có sức mạnh kỳ diệu, thậm chí có thể chữa trị được một số bệnh tật mà y học hiện nay gọi là bệnh nan y. Với ý nghĩa to lớn đó, tác giả xin giới thiệu đến độc giả một số lý thuyết về nguồn năng lượng vũ trụ tiềm ẩn, cách luyện tập để kiểm soát và sử dụng nó để tự khám và chữa bệnh cho mình và mọi người.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top