Tác giả: LÊ HỒNG SÂM
Bản mệnh của lí thuyết
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 50 cuốn
Bản mệnh của lí thuyết văn chương và cảm nghĩ thông thường - Antoine Compacnon
Giá: 95,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Bản mệnh của lí thuyết
Tác giả:  LÊ HỒNG SÂM Loại sách: Phê bình văn học
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : LÊ HỒNG SÂM
Còn trong kho : 50 cuốn
95,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Bản mệnh của lí thuyết văn chương và cảm nghĩ thông thường - Antoine Compacnon
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top