Tác giả: Bùi Hữu Hạnh
Tuyên truyền về công tác đảm bảo An Toàn Vệ Sinh Lao Động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 116 cuốn
Công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm điều kiện lao động và thực hiện tốt những kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố xảy ra, kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn nhằm mang lại sự an toàn và đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
Với mục tiêu nhằm nâng cao ý thức về công tác an toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm lo sức khỏe người lao động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách "Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông" do tác giả Bùi Hữu Hạnh biên soạn.
Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1- Một số vấn đề chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy; Chương 2- Các quy định về chế độ bảo vệ cá nhận, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe đối với CBCNV trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; Chương 3- Biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho một số ngành nghề, công việc và sơ cấp cứu tại nơi làm việc; Chương 4- Kiến nghị cơ bản về phòng và an toàn trong phòng chống cháy nổ; Chương 5- Các biện pháp phòng, chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm; Phần phụ lục hướng dẫn các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn VSLĐ và nguyên tắc, trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy.
Cuốn sách được biên soạn một cách khoa học, trình bày những kiến thức cơ bản kết hợp với hình vẽ minh họa cụ thể, sinh động; giúp bạn đọc có được những kỹ năng tổng hợp để có thể thực hiện tốt việc tuyên truyền, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn khi có sự cố xảy ra.
Giá: 104,250 đ -25%
139,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tuyên truyền về công tác đảm bảo An Toàn Vệ Sinh Lao Động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Tác giả:  Bùi Hữu Hạnh
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Bùi Hữu Hạnh
Còn trong kho : 116 cuốn
104,250 đ -25%
139,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm điều kiện lao động và thực hiện tốt những kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố xảy ra, kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn nhằm mang lại sự an toàn và đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
Với mục tiêu nhằm nâng cao ý thức về công tác an toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm lo sức khỏe người lao động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách "Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông" do tác giả Bùi Hữu Hạnh biên soạn.
Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1- Một số vấn đề chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy; Chương 2- Các quy định về chế độ bảo vệ cá nhận, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe đối với CBCNV trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; Chương 3- Biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho một số ngành nghề, công việc và sơ cấp cứu tại nơi làm việc; Chương 4- Kiến nghị cơ bản về phòng và an toàn trong phòng chống cháy nổ; Chương 5- Các biện pháp phòng, chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm; Phần phụ lục hướng dẫn các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn VSLĐ và nguyên tắc, trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy.
Cuốn sách được biên soạn một cách khoa học, trình bày những kiến thức cơ bản kết hợp với hình vẽ minh họa cụ thể, sinh động; giúp bạn đọc có được những kỹ năng tổng hợp để có thể thực hiện tốt việc tuyên truyền, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn khi có sự cố xảy ra.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top