Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh - Hoàng Thanh Nam
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 95 cuốn
Với mục đích tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các chuyên gia thuộc Học viện Kỹ thuật Mật mã xuất bản cuốn sách "Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng" nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin căn bản nhất, sát với thực tế nhất về vấn đề này; qua đó bạn đọc sẽ hình dung được những hiểm họa mà họ sẽ phải đối mặt khi sử dụng dịch vụ mạng Internet. Họ cũng sẽ nhận thức được rằng không chỉ những công ty, tổ chức lớn mới cần phải quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn thông tin, mà mỗi một người dân bình thường cũng phải có hiểu biết về vấn đề này. Và bạn đọc cũng sẽ được cung cấp những kiến thức căn bản về cách thức phòng tránh các tấn công từ mạng. 
Giá: 56,250 đ -25%
75,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Tác giả:  Nguyễn Tuấn Anh - Hoàng Thanh Nam
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Nguyễn Tuấn Anh - Hoàng Thanh Nam
Còn trong kho : 95 cuốn
56,250 đ -25%
75,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Với mục đích tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các chuyên gia thuộc Học viện Kỹ thuật Mật mã xuất bản cuốn sách "Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng" nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin căn bản nhất, sát với thực tế nhất về vấn đề này; qua đó bạn đọc sẽ hình dung được những hiểm họa mà họ sẽ phải đối mặt khi sử dụng dịch vụ mạng Internet. Họ cũng sẽ nhận thức được rằng không chỉ những công ty, tổ chức lớn mới cần phải quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn thông tin, mà mỗi một người dân bình thường cũng phải có hiểu biết về vấn đề này. Và bạn đọc cũng sẽ được cung cấp những kiến thức căn bản về cách thức phòng tránh các tấn công từ mạng. 
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top