Tác giả: TS. Dương Tuấn Anh
Đảm bảo chất lượng dịch vụ IP Internet: Điều kiện giới hạn phân bổ lưu lượng
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 83 cuốn
Mạng viễn thông hiện đại ngày nay đang phát triển một cách mạnh mẽ cả về quy mô cũng như công nghệ. Ở Việt Nam, cùng với tốc độ tăng trưởng của thuê bao điện thoại là tỷ lệ tăng của người dùng Internet băng thông rộng. Cùng với việc 3 nhà mạng Viettel, VNPT, MobiFone đang triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông 4G là tín hiệu mừng cho người dùng. Xu hướng hội tụ tất cả các dịch vụ viễn thông trên nền tảng IP Internet đã được dự báo và kiểm chứng tại Việt Nam. Các dịch vụ trên nền IP Internet rất đa dạng: từ gửi email, truy cập web, thương mại điện tử đến truyền file, mạng riêng ảo, thoại VoIP, truyền hình trực tuyến, hội nghị... Trước sự bùng nổ về chủng loại và số lượng dịch vụ trên mạng Internet đòi hỏi các nhà sản xuất và cung cấp mạng ngày càng phải chú ý đến chất lượng dịch vụ IP Internet.  Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về luồng lưu lượng dịch vụ IP và điều khiển luồng lưu lượng Chương 2: Đặc tính thống kê và điều kiện giới hạn phân bổ lưu lượng IP Internet Chương 3: Điều kiện giới hạn về phân bổ luồng lưu lượng IP Internet theo chất lượng dịch vụ (QoS) tương thích Chương 4: Điều kiện giới hạn trong chống tấn công từ chối dịch vụ (DoS) và sâu Internet Nội dung sách đã đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ IP Internet phục vụ công tác đảm bảo an ninh mạng, chống tấn công mạng. Bên cạnh đó tác giả cũng nghiên cứu phương pháp điều khiển có các mức ưu tiên tương ứng với chất lượng dịch vụ đòi hỏi bởi các lớp dịch vụ khác nhau trong môi trường truyền thông đa chiều, đa dịch vụ, từ đó xác định các giới hạn phục vụ nhiệm vụ chống nghẽn và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Đi kèm với mỗi nội dung lý thuyết là các ví dụ, hình vẽ minh họa cụ thể đã tạo nên sự sinh động, hấp dẫn cho cuốn sách.
Giá: 45,000 đ -25%
60,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Đảm bảo chất lượng dịch vụ IP Internet: Điều kiện giới hạn phân bổ lưu lượng
Tác giả:  TS. Dương Tuấn Anh
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Dương Tuấn Anh
Còn trong kho : 83 cuốn
45,000 đ -25%
60,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Mạng viễn thông hiện đại ngày nay đang phát triển một cách mạnh mẽ cả về quy mô cũng như công nghệ. Ở Việt Nam, cùng với tốc độ tăng trưởng của thuê bao điện thoại là tỷ lệ tăng của người dùng Internet băng thông rộng. Cùng với việc 3 nhà mạng Viettel, VNPT, MobiFone đang triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông 4G là tín hiệu mừng cho người dùng. Xu hướng hội tụ tất cả các dịch vụ viễn thông trên nền tảng IP Internet đã được dự báo và kiểm chứng tại Việt Nam. Các dịch vụ trên nền IP Internet rất đa dạng: từ gửi email, truy cập web, thương mại điện tử đến truyền file, mạng riêng ảo, thoại VoIP, truyền hình trực tuyến, hội nghị... Trước sự bùng nổ về chủng loại và số lượng dịch vụ trên mạng Internet đòi hỏi các nhà sản xuất và cung cấp mạng ngày càng phải chú ý đến chất lượng dịch vụ IP Internet.  Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về luồng lưu lượng dịch vụ IP và điều khiển luồng lưu lượng Chương 2: Đặc tính thống kê và điều kiện giới hạn phân bổ lưu lượng IP Internet Chương 3: Điều kiện giới hạn về phân bổ luồng lưu lượng IP Internet theo chất lượng dịch vụ (QoS) tương thích Chương 4: Điều kiện giới hạn trong chống tấn công từ chối dịch vụ (DoS) và sâu Internet Nội dung sách đã đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ IP Internet phục vụ công tác đảm bảo an ninh mạng, chống tấn công mạng. Bên cạnh đó tác giả cũng nghiên cứu phương pháp điều khiển có các mức ưu tiên tương ứng với chất lượng dịch vụ đòi hỏi bởi các lớp dịch vụ khác nhau trong môi trường truyền thông đa chiều, đa dịch vụ, từ đó xác định các giới hạn phục vụ nhiệm vụ chống nghẽn và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Đi kèm với mỗi nội dung lý thuyết là các ví dụ, hình vẽ minh họa cụ thể đã tạo nên sự sinh động, hấp dẫn cho cuốn sách.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top