Tác giả: TS. Trần Thị Thập
Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 175 cuốn
Theo eMarketer, tăng trưởng TMĐT trên toàn cầu, loại hình giao dịch doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C) sẽ tăng từ 2.290 tỷ USD năm 2017 lên đến 4.479 tỷ USD vào năm 2021, như vậy là tăng gấp đôi chỉ sau 5 năm. Ở châu Á - Thái Bình Dương, doanh thu từ TMĐT đang đóng góp 40% tổng doanh thu TMĐT trên toàn cầu trong quý I năm 2017 nhờ hoạt động mua sắm bùng nổ tại Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và Ấn Độ. Tại Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) đã công bố rằng, bán lẻ trực tuyến là một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng ngoạn mục nhất của TMĐT, lên đến 35% trong năm 2017. Nội dung cuốn sách giúp người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản và cốt lõi nhất về quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến. Thông qua cuốn sách, bạn đọc cũng có thể cập nhật tình hình thị trường, công nghệ, kỹ thuật kinh doanh bán lẻ trực tuyến. Một số tác nghiệp bán lẻ trực tuyến cũng được hướng dẫn và minh họa cụ thể, từ đó giúp hình thành các kỹ năng kinh doanh bán lẻ trực tuyến như: Lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát hoạt động kinh doanh bán lẻ trực tuyến; thực hiện cac tác nghiệp mua hàng, quản trị hàng hóa, bán hàng và marketing, vận chuyển, phân phối, thanh toán và quan hệ khách hàng trực tuyến. Cuốn sách được kết cấu thành 4 chương: Chương 1: Tổng quan về quản trị bán lẻ Chương 2: Bán lẻ trực tuyến Chương 3: Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh bán lẻ trực tuyến Chương 4: Website và hệ thống thông tin bán lẻ trực tuyến
Giá: 85,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến
Tác giả:  TS. Trần Thị Thập Loại sách: Kinh doanh
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Trần Thị Thập
Còn trong kho : 175 cuốn
85,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Theo eMarketer, tăng trưởng TMĐT trên toàn cầu, loại hình giao dịch doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C) sẽ tăng từ 2.290 tỷ USD năm 2017 lên đến 4.479 tỷ USD vào năm 2021, như vậy là tăng gấp đôi chỉ sau 5 năm. Ở châu Á - Thái Bình Dương, doanh thu từ TMĐT đang đóng góp 40% tổng doanh thu TMĐT trên toàn cầu trong quý I năm 2017 nhờ hoạt động mua sắm bùng nổ tại Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và Ấn Độ. Tại Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) đã công bố rằng, bán lẻ trực tuyến là một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng ngoạn mục nhất của TMĐT, lên đến 35% trong năm 2017. Nội dung cuốn sách giúp người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản và cốt lõi nhất về quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến. Thông qua cuốn sách, bạn đọc cũng có thể cập nhật tình hình thị trường, công nghệ, kỹ thuật kinh doanh bán lẻ trực tuyến. Một số tác nghiệp bán lẻ trực tuyến cũng được hướng dẫn và minh họa cụ thể, từ đó giúp hình thành các kỹ năng kinh doanh bán lẻ trực tuyến như: Lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát hoạt động kinh doanh bán lẻ trực tuyến; thực hiện cac tác nghiệp mua hàng, quản trị hàng hóa, bán hàng và marketing, vận chuyển, phân phối, thanh toán và quan hệ khách hàng trực tuyến. Cuốn sách được kết cấu thành 4 chương: Chương 1: Tổng quan về quản trị bán lẻ Chương 2: Bán lẻ trực tuyến Chương 3: Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh bán lẻ trực tuyến Chương 4: Website và hệ thống thông tin bán lẻ trực tuyến
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top