Tác giả: TS. Nguyễn Thành Văn
Việt Nam - Campuchia hợp tác hữu nghị và phát triển
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 336 cuốn
Nội dung cuốn sách giới thiệu những thông tin cơ bản về đất nước và con người Campuchia, về những đặc trưng của đất nước Chùa Tháp thông qua các lĩnh vực lịch sử - quân sự, chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội,… cùng song hành trong thế tương quan so sánh với những đặc trưng về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là các công trình khoa học của các chuyên gia Việt Nam phân tích về mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam - Campuchia trên tất cả các lĩnh vực, qua đó giúp cho việc triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới và cũng nhằm hiện thực hóa đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước nói chung, đặc biệt là với Camphuchia, giúp quan hệ giữa hai nước có nhiều động lực mới để phát triển vững chắc hơn nữa trong tương lai, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước và của khu vực cũng như trên toàn thế giới.
Giá: 99,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Việt Nam - Campuchia hợp tác hữu nghị và phát triển
Tác giả:  TS. Nguyễn Thành Văn Loại sách: Chính trị - Pháp luật
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Nguyễn Thành Văn
Còn trong kho : 336 cuốn
99,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung cuốn sách giới thiệu những thông tin cơ bản về đất nước và con người Campuchia, về những đặc trưng của đất nước Chùa Tháp thông qua các lĩnh vực lịch sử - quân sự, chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội,… cùng song hành trong thế tương quan so sánh với những đặc trưng về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là các công trình khoa học của các chuyên gia Việt Nam phân tích về mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam - Campuchia trên tất cả các lĩnh vực, qua đó giúp cho việc triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới và cũng nhằm hiện thực hóa đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước nói chung, đặc biệt là với Camphuchia, giúp quan hệ giữa hai nước có nhiều động lực mới để phát triển vững chắc hơn nữa trong tương lai, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước và của khu vực cũng như trên toàn thế giới.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top