Tác giả: TS. Trần Xuân Hiệp (chủ biên)
Quan hệ Việt Nam - Campuchia từ sau chiến tranh lạnh đến nay
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 254 cuốn
Trong suốt quá trình phát triển của quốc gia, dân tộc, đặc biệt trong thời kỳ hiện đại, Việt Nam và Campuchia luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Khu vực này có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai nước xét trên nhiều phương diện, là một bộ phận quan trọng trong chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại và “láng giềng hữu nghị” của mỗi nước. Vì vậy, việc củng cố, thúc đẩy các mối quan hệ song phương, nhất là quan hệ với các nước láng giềng, khu vực cũng như giữa hai nước có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế của cả Campuchia và Việt Nam.    Cuốn  sách Quan hệ  Việt  Nam  -  Campuchia từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay gồm 15 bài viết của TS Trần Xuân Hiệp cùng một số tác giả khác đề cập đến mối quan hệ truyền thống và đương đại của hai nước láng giềng liền sông liền biển Việt Nam - Campuchia trên các lĩnh vực du lịch, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, ngoại giao, phân tích nhu cầu hợp tác và phát triển của hai nước…
Giá: 119,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Quan hệ Việt Nam - Campuchia từ sau chiến tranh lạnh đến nay
Tác giả:  TS. Trần Xuân Hiệp (chủ biên) Loại sách: Chính trị - Pháp luật
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Trần Xuân Hiệp (chủ biên)
Còn trong kho : 254 cuốn
119,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong suốt quá trình phát triển của quốc gia, dân tộc, đặc biệt trong thời kỳ hiện đại, Việt Nam và Campuchia luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Khu vực này có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai nước xét trên nhiều phương diện, là một bộ phận quan trọng trong chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại và “láng giềng hữu nghị” của mỗi nước. Vì vậy, việc củng cố, thúc đẩy các mối quan hệ song phương, nhất là quan hệ với các nước láng giềng, khu vực cũng như giữa hai nước có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế của cả Campuchia và Việt Nam.    Cuốn  sách Quan hệ  Việt  Nam  -  Campuchia từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay gồm 15 bài viết của TS Trần Xuân Hiệp cùng một số tác giả khác đề cập đến mối quan hệ truyền thống và đương đại của hai nước láng giềng liền sông liền biển Việt Nam - Campuchia trên các lĩnh vực du lịch, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, ngoại giao, phân tích nhu cầu hợp tác và phát triển của hai nước…
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top