Tác giả: Bộ Thông Tin và Truyền thông
Biên tập viên, Phóng viên hạng III - P1: Kiến Thức Chung
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 74 cuốn
Thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-BTTTT ngày 17/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã tổ chức biên soạn, bổ sung dựa trên nội dung của bộ tài liệu “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên“ xuất bản năm 2011 và phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tái bản bộ sách “Biên tập viên, Phóng viên hạng III - Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp”. Bộ sách đã được các Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ và các chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực báo chí, xuất bản; có kinh nghiệm chuyên môn thực tế tại các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, các tòa soạn báo, nhà xuất bản, đài phát thanh - truyền hình… tham gia biên soạn và bổ sung.
Giá: 160,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Biên tập viên, Phóng viên hạng III - P1: Kiến Thức Chung
Tác giả:  Bộ Thông Tin và Truyền thông Loại sách: Văn hóa - Xã hội
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Bộ Thông Tin và Truyền thông
Còn trong kho : 74 cuốn
160,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-BTTTT ngày 17/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã tổ chức biên soạn, bổ sung dựa trên nội dung của bộ tài liệu “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên“ xuất bản năm 2011 và phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tái bản bộ sách “Biên tập viên, Phóng viên hạng III - Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp”. Bộ sách đã được các Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ và các chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực báo chí, xuất bản; có kinh nghiệm chuyên môn thực tế tại các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, các tòa soạn báo, nhà xuất bản, đài phát thanh - truyền hình… tham gia biên soạn và bổ sung.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top