Tác giả: TS Trần Xuân Hiệp
50 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia: thành tựu và triển vọng
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 188 cuốn
Cuốn sách giới thiệu những thành tựu của quan hệ Việt Nam - Campuchia ở thời kỳ Chiến tranh Lạnh; những hạn chế, những vấn đề đang cản trở sự phát triển quan hệ giữa hai nước. Dù quan hệ Việt Nam - Campuchia có thể sẽ phải đối diện với những thách thức, khó khăn mới cả khách quan và chủ quan, nhưng những lợi ích chung trong việc duy trì và thúc đẩy hơn nữa quan hệ láng giềng, hợp tác giữa hai nước, ý chí hợp tác của các nhà lãnh đạo hai bên và tiến trình hội nhập khu vực là những nhân tố quyết định tương lai của quan hệ Việt Nam - Campuchia trong thế kỷ XXI. Từ đó, thấy được những nỗ lực của các nhà lãnh đạo hai nước luôn chăm lo, vun vén cho sự hợp tác, phát triển của hai quốc gia - dân tộc.
Giá: 85,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
50 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia: thành tựu và triển vọng
Tác giả:  TS Trần Xuân Hiệp Loại sách: Chính trị - Pháp luật
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS Trần Xuân Hiệp
Còn trong kho : 188 cuốn
85,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách giới thiệu những thành tựu của quan hệ Việt Nam - Campuchia ở thời kỳ Chiến tranh Lạnh; những hạn chế, những vấn đề đang cản trở sự phát triển quan hệ giữa hai nước. Dù quan hệ Việt Nam - Campuchia có thể sẽ phải đối diện với những thách thức, khó khăn mới cả khách quan và chủ quan, nhưng những lợi ích chung trong việc duy trì và thúc đẩy hơn nữa quan hệ láng giềng, hợp tác giữa hai nước, ý chí hợp tác của các nhà lãnh đạo hai bên và tiến trình hội nhập khu vực là những nhân tố quyết định tương lai của quan hệ Việt Nam - Campuchia trong thế kỷ XXI. Từ đó, thấy được những nỗ lực của các nhà lãnh đạo hai nước luôn chăm lo, vun vén cho sự hợp tác, phát triển của hai quốc gia - dân tộc.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top