Advances Nano
Advances Nano
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Quang Liem (Editor-in-chief), Nguyen Bich Ha (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Advances in natural sciences: Nanoscience and nanotechnology is an internatonal, peer-revied, open access journal publishing articles on all aspects of nanoscience and nanotechnology.
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Quang Liem (Editor-in-chief), Nguyen Bich Ha (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Advances in natural sciences: Nanoscience and nanotechnology is an internatonal, peer-revied, open access journal publishing articles on all aspects of nanoscience and nanotechnology.
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Quang Liem (Editor-in-chief), Nguyen Bich Ha (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Advances in natural sciences: Nanoscience and nanotechnology is an internatonal, peer-revied, open access journal publishing articles on all aspects of nanoscience and nanotechnology.
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Van Hieu (Editor-in-chief), Nguyen Bich Ha- Phan Ngoc Minh (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 10 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
REVIEWS 1. Two-dimensional hexagonal semiconductors beyond graphene/ Bich Ha Nguyen and Van Hieu Nguyen 2. In situ transmission electron microscopy for magnetic nanostructures/ Duc-The Ngo and Luise Theil Kuhn PAPERS 1. Resonance-based metamaterial in the shallow sub-wavelength regime: negative refractive index and nearly perfect absorption/ Thi Trang Pham, Hoang Tung Nguyen, Dac Tuyen Le, Ba Tuan Tong, Thi Giang Trinh, Van Tuong Pham and Dinh Lam Vu 2. Low-temperature synthesis...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Van Hieu (Editor-in-chief), Nguyen Bich Ha- Phan Ngoc Minh (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 10 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
REVIEWS 1. Rich variety of substrates for surface enhanced Raman spectroscopy/ Bich Ha Nguyen, Van Hieu Nguyen and Hong Nhung Tran 2. Recent trends in preparation and application of carbon nanotube-graphene hybrid thin films/ Van Thanh Dang, Due Dung Nguyen, Thi Thanh Cao, Phuoc Huu Le, Dai Lam Tran, Ngoc Minh Phan and Van Chuc Nguyen PAPERS 1. Basics of quantum field theory of electromagnetic interaction processes in single-layer graphene/ Van Hieu Nguyen 2. Unusual transient...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Van Hieu (Editor-in-chief), Nguyen Bich Ha- Phan Ngoc Minh (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 10 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
REVIEWS 1. Recent advances in experimental basic research on graphene and graphene-based nanostructures/ Van Hieu Nguyen 2. Promising applications of graphene and graphene-based nanostructures/ Bich Ha Nguyen and Van Hieu Nguyen PAPERS 1. Curcumin as fluorescent probe for directly monitoring in vitro uptake of curcumin combined paclitaxel loaded PLA-TPGS nanoparticles/ Hoai Nam Nguyen, Phuong Thu Ha, Anh Sao Nguyen, Dac Tu Nguyen, Hai Doan Do, Quy Nguyen Thi and My Nhung Hoang Thi ...
Tác giả: Editorial Board: Nguyen Van Hieu (Editor-in-chief), Nguyen Bich Ha- Phan Ngoc Minh (Deputy editor-in-chief)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 10 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Light trapping and plasmonic enhancement in silicon, dye-sensitized and titania solar cells/ Hong Nhung Tran, Van Hieu Nguyen, Bich Ha Nguyen and Dinh Lam Vu 2. Advances in graphene-based optoelectronics, plasmonic and photonics/ Bich Ha Nguyen and Van Hieu Nguyen 3. Targeted drug delivery nanosystems based on copolymer poly(lactide)-tocopheryl polyethylene glycol succinate for cancer treatment/ Phuong Thu Ha, Hoai Nam Nguyen, Hai Doan Do, Quoc Thong Phan, Minh Nguyet Tran Thi, Xuan...
(1)
135.000đ
180.000đ
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...