Tin học và điều khiển
Tin học và điều khiển
Tác giả: Editorial Board: Luong Chi Mai (Editor-in-chief), Bokor Józef- Fukuda Torso- Keviczky László- Mareels Iven Michiel Yvonne (Scientific advisory board)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Combination of cognitive and quantitative aspects to estimate the degree of emotions/ Manh Hung Nguyen 2. A novel integration of pd-type fuzzy logic controllers and smes devices to maintain the network frequency of a large- scale power system/ Vu Duy Thuan, Nguyen Ngoc Khoat, Hoang Ngoe Nhan, Thai Quang Vinh, Ngo Si Tan 3. Real-time table plane detection using accelerometer information and organized point cloud data from kinect sensor/ Van-Hung Le, Michiel Vlaminck, Hai Vu, Thi-Thuy Nguyen,...
Tác giả: Editorial Board: Luong Chi Mai (Editor-in-chief), Bokor Józef- Fukuda Torso- Keviczky László- Mareels Iven Michiel Yvonne (Scientific advisory board)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Position location technique in non-line-of-sight environments for wireless sensor networks/ Hoc Thai Nguyen, Janos Levendovszky 2. Learning interaction measure with relevance feedback in image retrieval/ Truong Giang.N, QuocTao.N, DueDung.N, Hoang Huy.N 3. Using sum match kernel with balanced label tree for large- scale image classification/ Tien Dung Mai 4. A hybrid paragraph-level page segmentation/ Ha Dai Ton, Nguyen Duc Dung 5. Content based image retrieval using multiple features...
Tác giả: Editorial Board: Luong Chi Mai (Editor-in-chief), Bokor Józef- Fukuda Torso- Keviczky László- Mareels Iven Michiel Yvonne (Scientific advisory board)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
1. Direct exponent and scalar multiplication transformations of mds matrices: Some good cryptographic results for dynamic diffusion layers of block ciphers/ Luong Tran Thi, Cuong Nguyen Ngoc 2. Automatic identification of Vietnamese dialects/ Pham Ngoc Hung, Trinh Van Loan, Nguyen Hong Quang 3. Symbolic computational models for intuitionistic linguistic information/ Pham Hong Phong, Bui Cong Cuong 4. Heuristic algorithm for fragmentation and allocation in distributed object oriented databases/...
(1)
135.000đ
180.000đ
Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 198 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được...