Chính trị - Pháp luật
Chính trị - Pháp luật
Tác giả: TS. Phạm Mạnh Hùng (Chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà sách Dân Hiền
Còn trong kho: 200 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách : "Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015" do TS. Phạm Mạnh Hùng và các tác giả đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao và Trường Đại học kiểm sát Hà Nội biên soạn. Cuốn sách  không chỉ hướng tới phục vụ các cá nhân, cơ quan , tổ chức trong việc chấp hành và áp dụng pháp luật Tố tụng hình sự mà còn hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên, sinh viên trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập khoa học luật Tố tụng hình sự.
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Quốc Cường
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 50 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Trong nhiều thập kỷ qua kể từ khi giành được độc lập, nhiều nước châu Phi đã nỗ lực cải cách hệ thống thể chế kinh tế của mình để có thể phát triển. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực đó, rất ít quốc gia đã cải cách thành công song lại có rất nhiều quốc gia đã thất bại và những nỗ lực cải cách thể chế thậm chí lại đẩy đất nước vào những bất ổn không ngừng. Cuốn sách "Cải cách thể chế kinh tế ở châu Phi: Những nguyên nhân thất bại" của hai tác giả Nguyễn Mạnh Hùng và Phạm Quốc Cường đồng chủ...
Tác giả: Quốc Hội
Phát hành bởi: Nhà sách Dân Hiền
Còn trong kho: 200 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Luật quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trácg nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lữ gia đình.
Tác giả: TS. Đỗ Đức Hồng Hà & TS. Lê Thị Mai Hoa TS. Phạm Minh Chiêu
Phát hành bởi: Nhà sách Dân Hiền
Còn trong kho: 200 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Sách gồm các câu hỏi được biên soạn căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành như: Luật trẻ em năm 2016, luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017, các nghị định hướng dẫn thi hành những vấn đề liên quan đến trẻ em
Tác giả: Quốc Hội
Phát hành bởi: Nhà sách Dân Hiền
Còn trong kho: 200 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Luật quy định về phòng ngừa, phát hiện tham  nhũng và hành vị khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Tác giả: Bộ Quốc phòng,Học viện chính trị
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Còn trong kho: 118 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tham ô, lãng phí, quan liêu là một hiện tượng xã hội gắn với sự xuất hiện chế độ tư hữu và sự ra đời của nhà nước, phản ánh quyền lực tập trung của bộ máy nhà nước trong quá trình thực hiện các chức năng của nó. Là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, ngay từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã cảnh báo một nguy cơ của đảng cầm quyền, đó là nạn tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu. Người cho rằng, tham ô, lãng phí, quan liêu là “giặc nội xâm”, nó làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ;...
Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Còn trong kho: 1898 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Nội dung cuốn sách Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam của Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận chung về tham nhũng và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, làm rõ thực trạng tội phạm tham nhũng ở Việt Nam trong những năm qua và phân tích những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi nhiều vụ án tham nhũng...
Tác giả: TS. Đinh Văn Minh
Phát hành bởi: Nhà sách Dân Hiền
Còn trong kho: 200 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Nội dung Sách gồm 3 phần:                                                Phần 1: Một số vấn đề chung về tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng                                                                      Phần...
Tác giả: Lê Phương Hòa (chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 20 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Trong các khu vực trên thế giới, Đông Nam Á là một trong những khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai. Năm 2011, việc thông qua Hiệp định Asean về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (AADMER) đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng cho các nỗ lực tăng cường hợp tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong khu vực Asean đã đạt được những tiến triển đáng khích lệ trong triển khai giai đoạn một của Chương trình (giai đoạn 2010 - 2015). Mặc dù vậy, vấn đề hợp tác trong Asean về phòng, chống...
Tác giả: PGS.TS.NGND Nguyễn Bá Dương
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Còn trong kho: 396 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ các vấn đề then chốt, luận giải rõ hơn một số vấn đề ở các khía cạnh khác nhua nhằm vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt và tác hại của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam do các thế lực thù địch gây ra; chỉ rõ sự thật về cái gọi là “cuộc cách mạng lý luận” và vấn đề “thay máu cho hệ tư tưởng” ở Việt Nam, mà thực chất là sự phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ con đường con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở...
  Trang  1 2 3 4 5
Sách chính trị
Tác giả: Bộ Quốc phòng,Học viện chính trị
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Còn trong kho: 118 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tham ô, lãng phí, quan liêu là một hiện tượng xã hội gắn với sự xuất hiện chế độ tư hữu và sự ra đời của nhà nước, phản ánh quyền lực tập trung của bộ máy nhà nước trong quá trình thực hiện các chức năng của nó. Là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, ngay từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã cảnh báo một nguy cơ của đảng cầm quyền, đó là nạn tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu. Người cho rằng, tham ô, lãng phí, quan liêu là “giặc nội xâm”, nó làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ;...
Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Còn trong kho: 1898 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Nội dung cuốn sách Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam của Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận chung về tham nhũng và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, làm rõ thực trạng tội phạm tham nhũng ở Việt Nam trong những năm qua và phân tích những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi nhiều vụ án tham nhũng...
Tác giả: PGS.TS.NGND Nguyễn Bá Dương
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Còn trong kho: 396 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ các vấn đề then chốt, luận giải rõ hơn một số vấn đề ở các khía cạnh khác nhua nhằm vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt và tác hại của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam do các thế lực thù địch gây ra; chỉ rõ sự thật về cái gọi là “cuộc cách mạng lý luận” và vấn đề “thay máu cho hệ tư tưởng” ở Việt Nam, mà thực chất là sự phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ con đường con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở...
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Hòa
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Còn trong kho: 176 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Trong lịch sử Việt Nam, triều Lê sơ (1428 – 1527) là giai đoạn đạt được những thành tựu rực rỡ nhất trong xây dựng và phát triển đất nước – được xem là đỉnh  cao của sự phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam. Để có được vị thế đó, triều Lê sơ đã tập trung xây dựng nhà nước quân chủ trung ương tập quyền vững mạnh và thực hiện việc quản lý xã hội bằng pháp luật, gắn việc xây dựng, củng cố thể chế chính trị theo tư tưởng Nho giáo với việc thực hiện chế độ quan lại như một nhiệm vụ...
Tác giả: Viện lịch sử quân sự Việt Nam
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Còn trong kho: 96 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Bộ Lịch sử Quân sự Việt Nam gồm 14 tập, là một bộ sách rất công phu và có giá trị, được xem như bộ sử lớn đương đại, dựng lại toàn bộ hoạt động quân sự của dân tộc trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, kể cả những cố gắng mở nước của cha ông và các cuộc nội chiến từ thời Hùng Vương – An Dương Vương cho đến ngày nay. Bộ sách gồm 14 tập, với những nội dung chủ yếu mỗi tập như sau: - Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tập 1: Buổi đầu giữ nước. Thời Hùng Vương - An Dương Vương, đề cập đến...
Tác giả: Phạm Ngọc Anh - Trần Đăng Dũng
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Còn trong kho: 362 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung đang ra tăng với những diễn biến phức tạp, khó đoán định, nền kinh tế Việt Nam được cho là cũng đang "bơi giữa dòng" bởi vì có những lợi thế, cơ hội nhưng đồng thời cũng gặp không ít trở ngại, khó khăn và thách thức. Sự kiện chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cùng những tác động của nó đã đặt ra nhiều thách thức lớn trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia.Do vậy, nghiên cứu Chiến tranh thương Mỹ - Trung và an ninh quốc gia trong tình hình mới dưới...
Tác giả: Denise Affonco
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Còn trong kho: 35 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Dưới sự cầm quyền của Khmer đỏ, đất nước Campuchia đã trải qua giai đoạn có thể nói là tồi tệ nhất trong lịch sử của mình. Chỉ trong 4 năm đó, 2 triệu người trong số hơn 7 triệu người Campuchia đã chết vì đói, vì làm việc quá sức, vì bệnh tật mà không được chăm sóc, vì bị hành quyết dã man… Cuốn sách “Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ – Hồi ký của một người còn sống” là cuốn hồi ký đẫm nước mắt được Denise Affonco kể lại về những năm tháng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần mà bà đã trải qua. Bằng giọng...
Tác giả: Đinh Công Tuấn, Đinh Công Hoàng (Đồng chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 19 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Liên minh Châu Âu (EU) ra đời từ những năm 1050 với khởi đầu 5 thành viên; tới nay EU đã có tới 28 thành viện với sự phát triển toàn diện về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội…Con đường phát triển của EU hơn 60 năm qua đã được thế giới đánh giá cao, đóng góp vào sự thành công và phát triển đó có vai trò và đóng góp to lớn của xã hội dân sự Châu Âu. Cuốn sách "Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong phát triển kinh tế và xã hội ở một số quốc gia trong liên minh Châu Âu" của PGS.TS....
Tác giả: JOHN J. MEARSHEIMER và STEPHEN M. WALT
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Còn trong kho: 16 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Nội dung cuốn sách chủ yếu tập trung vào ảnh hưởng của giới vận động hành lang của Israel lên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và tác động của nó đến lợi ích của cả hai nước, gồm hai phần chính: Phần I: Hoa Kỳ, Israel và giới lobby, từ Chương 1 đến Chương 6. Nội dung phần này trực tiếp giải quyết vấn đề bằng cách miêu tả những viện trợ kinh tế và quân sự mà Hoa Kỳ đã trao cho Israel cũng như những hỗ trợ về mặt ngoại giao của Washington trong cả hòa bình lẫn chiến tranh; đánh giá những luận điểm chính...
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 50 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Sổ tay ghi chép dành cho Đảng viên
  Trang  1 2 3 4 5
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Quang Mạnh
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 49 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư ngày 09/2/2018 về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng....
Tác giả: Thượng tướng Tô Lâm
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 20 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Nghiên cứu, học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự là một yêu cầu tất yếu, là nhiệm vụ quan trọng, cần tiến hành liên tục và thường xuyên. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự vẫn còn nguyên và đã trở thành cơ sở để chúng ta tiếp tục phát huy vai trò to lớn của nhân dân nhằm bảo đảm an ninh, trật tự. Vì vậy,...
Tác giả: Nguyễn Thanh Tú
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 50 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách sẽ bắt đầu bằng việc khảo sát quan niệm của Bác Hồ về chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phản ánh và sáng tạo của văn nghệ dể thấy được trong cuộc sổng và hoạt động cách mạng đầy huyền thoại của Người hình thành những nguyên tắc độc đảo, đặc sắc: cuộc song hóa nghệ thuật và nghệ thuật hóa cuộc sống. Hai nguyên tắc này luôn song hành, tương ứng trong mối quan hệ biện chứng thong nhất tuyệt đẹp đã góp phần tạo nên một tâm hồn nghệ sỹ Hồ Chí Minh vừa khác lạ vừa thân quen; vừa bình thường vừa phi...
Tác giả: Phạm Ngọc Anh
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 49 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Từ phương pháp tiếp cận đúng đắn, khoa học trong kế thừa và phát triển học thuyết Mác - Lênin, đồng thời bám sát thực tiễn Việt Nam và thế giới, trên bình diện nhà tư tưởng, Hồ Chí Minh có những đóng góp sáng tạo lớn về nhiều lĩnh vực, mà ở lĩnh vực nào chúng ta cũng đều nhận được ở Người những lời chỉ huấn sâu sắc và thiết thực. Đặc biệt, Hồ Chí Minh đã có những luận điểm sáng tạo góp phần làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác - Lênin trong vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chế độ dân chủ mới...
Tác giả: Bùi Đình Phong
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 1 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư ngày 09-2-2018 về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng....
Tác giả: Bùi Đình Phong
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Chương 1: Những nội dung cơ bản của tự tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương này được viết theo tinh thần Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- OT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tuy nhiên, các bài trong chương này là nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sách và các giáo trình mà tác giả biên soạn và đã giảng dạy nhiều năm cho các đối tượng khác nhau. Chương 2:...
Tác giả: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh Nhà nước Việt Nam mới, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, cho hạnh phúc của nhân dân. Người đã được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Trong khối di sản tinh thần mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam, có 5 di sản đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia, đó là : “Đường Kách mệnh”; “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)”; ...
Tác giả: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Hành trình hơn 30 năm tìm đường cứu nước và gần 30 năm lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước đã đưa Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Người chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam vượt qua ba đại dương, bốn châu lục, đến với gần 60 quốc gia. Trong đó, nước Nga Xô-viết - quê hương của Cách mạng Tháng Mười, đất nước của Lê-nin vĩ đại là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh có thời gian gắn bó lâu nhất, hơn 50 năm. Nước Nga có một vị trí và tầm...
Tác giả: Lê Đình Cúc
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 651 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giói. Với trí tuệ siêu việt và bản lĩnh cách mạng của mình, Bác Hồ đã tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Bác đã để lại cho nhân dân ta những giá trị văn hóa mang đậm tính nhân văn, thấm đượm lòng nhân ái bao la, là tình nghĩa, là tinh thần hòa giải, đoàn kết, yêu thương "đồng bào"... Trong 5 di sản đã được công nhận là Bảo vật...
Tác giả: Ban tuyên giáo trung ương
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Chỉ thị 03). Tiếp nối đến Đại hội XII, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05). Đây là những chủ trương lớn của Đảng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo dức cách...
  Trang  1 2
Pháp luật
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 98 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Bên cạnh việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, việc tiếp tục xây dựng, từng bước hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phòng, chống tham nhũng là một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng tiếp tục được Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhấn mạnh nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện nhóm nhiệm vụ, giải pháp này, cần tăng cường và đa dạng hóa công tác...
Tác giả: Nguyễn Thị Quế Thu
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 50 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng điều ước quốc tế trong phòng, chống tội phạm tại Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Quốc hội nước CHXHCNVN
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019 gồm 10 chương, 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 2018 có một số điểm mới như: Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; Thêm một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; Biến động tài sản từ 300 triệu đồng/năm phải kê khai bổ sung; Thời điểm kê khai tài sản, thu nhập trước ngày 31/12;...
Tác giả: Nguyễn Đắc Hoan
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 47 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm sử dụng bạo lực trong quá trình hoạt động phạm tội ở Việt Nam, từ đó rút ra một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm này ở nước ta.
Tác giả: Tòa án nhân dân tối cao
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Tư pháp
Còn trong kho: 78 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Trên cơ sở các án lệ được ban hành, Nhà xuất bản Tư pháp phối hợp với Vụ Pháp chế và quản lý khoa học xuất bản cuốn sách Án lệ và bình luận nhằm phục vụ đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tư pháp
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Yên
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 2 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách là một công trình nghiên cứu công phu, đề cập những khía cạnh pháp lý khác nhau về quyền tài phán trên biển. Đây thực sự là một nhật ký sống động ghi lại những quy phạm pháp luật quốc tế, quốc gia và những sự kiện “thăng trầm”, đầy kịch tính trong hành trình thực thi quyền tài phán.”Chuyến tàu” ấy sẽ dẫn dắt bạn du hành trên tất cả các vùng biển, từ nội thủy và lãnh hải (là những vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia), vượt qua vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục...
Tác giả: Phùng Trung Tập
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 2 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Bộ luật Dân sự của nước Cộng xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 là Bộ luật Dân sự thứ ba của Nhà nước dân chủ nhân dân. Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 nhằm mục đích cung cấp cho độc giả sự thống nhất trong cách hiểu những quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, áp dụng những quy định trong chế định này để giải quyết các tranh chấp bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm...
Tác giả: Hoàng Trung Thông- Nguyễn Thị Thu Hiền
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 2 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách được chia làm 2 phần: Phần thứ nhất: Hỏi - đáp một cách khá bao quát các nội dung liên quan đến biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: từ đối tượng áp dụng, thời hạn áp dụng, thời hiệu áp dụng, cơ quan có thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quyền, trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn...Phần thứ hai: Trình bày nội dung  một số văn bản pháp luật có liên quan đến biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị...
Tác giả: Nghiêm Xuân Minh- Nghiêm Đình Hưởng
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam là văn bản pháp lý có hiệu lực cao điều chỉnh mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quản lý tạm giữ, tạm giam; bảo đảm quyền con người trong tạm giữ, tạm giam; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam, khắc phục được những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam hiện hành; khắc phục tình trạng tản mạn, hiệu lực hạn chế của các quy định về công tác quản lý tạm giữ, tạm giam; đồng thời, bảo đảm...
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn- Trần Thị Lâm Thi
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Luật An ninh mạng được ban hành năm 2018 có thể được xem là bước đi quan trọng, là cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng chuyên trách cũng như toàn xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Để đưa các quy định của Luật An ninh mạng vào thực tiễn cuộc sống, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa và nội dung của đạo luật quan trọng này....
  Trang  1 2 3 4 5
Quản lý nhà nước
Tác giả: TS Trần Xuân Hiệp
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 192 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách giới thiệu những thành tựu của quan hệ Việt Nam - Campuchia ở thời kỳ Chiến tranh Lạnh; những hạn chế, những vấn đề đang cản trở sự phát triển quan hệ giữa hai nước. Dù quan hệ Việt Nam - Campuchia có thể sẽ phải đối diện với những thách thức, khó khăn mới cả khách quan và chủ quan, nhưng những lợi ích chung trong việc duy trì và thúc đẩy hơn nữa quan hệ láng giềng, hợp tác giữa hai nước, ý chí hợp tác của các nhà lãnh đạo hai bên và tiến trình hội nhập khu vực là những nhân tố quyết định...
Tác giả: Ban tuyên giáo trung ương
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Chỉ thị 03). Tiếp nối đến Đại hội XII, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05). Đây là những chủ trương lớn của Đảng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo dức cách...
Tác giả: Lê Doãn Hợp
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Đời người thường kinh qua 4 giai đoạn: Trước 20 tuổi là giai đoạn học hỏi; Từ 20 đến 40 tuổi là giai đoạn trải nghiệm; Từ 40 đến 60 tuổi là giai đoạn thực nghiệm; Sau 60 tuổi là giai đoạn chiêm nghiệm. “Lê Doãn Hợp - 100 điều đúc rút từ thực tiễn” là những gì tôi chắt lọc qua 4 giai đoạn đó. Tôi coi đây là những điều muốn lưu lại, để ai quan tâm thì đọc, qua đó có thể tìm thấy những thông tin có ích cho bản thân, cho công việc và cuộc sống đương thời.
Tác giả: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 566 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
   Để tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015), Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức biên soạn và cho xuất bản cuốn tài liệu: Nguyễn Văn Linh - Người cộng sản mẫu mực và sáng tạo. Cuốn tài liệu được biên soạn nhằm giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; ca ngợi...
Tác giả: UBND Huyện Hoàng Sa
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 333 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Từ bao đời nay, tiếp nối liên tục qua rất nhiều thế hệ, ông cha ta đã đổ biết bao công sức và xương máu để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày nay, đất nước ta đã hòa bình, dân tộc ta đã độc lập, nhưng bờ cõi ta một số nơi vẫn chưa yên, đặc biệt là ở biển Đông, ở đó quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị đánh chiếm, quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng đang bị nhòm ngó và đe dọa. Đau đáu với một phần lãnh thổ chưa về với đất Mẹ, với mong muốn góp phần bảo vệ chủ quyền...
Tác giả: TS Trần Nam Tiến
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 20 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Bước qua ranh giới thù hận, khép lại quá khứ, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã mở ra một chương sử mới kể từ ngày 12-7-1995. Đến nay, quan hệ ấy đã mạng lại nhiều thành tựu đáng kể về thương mại, đầu tư, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, an ninh – quốc phòng, vấn đề nhân đạo và các vấn đề quốc tế khác; song quan hệ của hai bên cũng vẫn còn nhiều tồn tại, nhiều khác biệt về vấn đề ý thức hệ, nhân quyền, kinh tế, vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh… Với nguồn tư liệu xác thực, cuốn sách “Quan hệ...
Tác giả: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 254 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Trong bối cảnh toàn quốc đang kháng chiến, giữa lúc quân dân ta phải tập trung đối phó chiến dịch Thu Đông của quân Pháp, mỗi cán bộ, đảng viên hơn bao giờ hết càng phải gương mẫu nêu cao đạo đức cách mạng, dám chấp nhận hy sinh gian khổ, vì lợi ích của Tổ quốc, cuộc sống của nhân dân; phải thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống quan liêu xa rời quần chúng và chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức. Để cán bộ, đảng viên hiểu và thực hiện được yêu cầu cấp thiết đó, tháng 10-1947, tại chiến...
Tác giả: PGS,TS Đàm Đức Vượng
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 172 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách được viết bởi PGS.TS Đàm Đức Vượng, người đã có 40 năm nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; ông từng giữ nhiều cương vị quan trọng trong các cơ quan Trung ương như Chuyên viên cao cấp Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương; Chuyên viên cao cấp Ban Tổ chức Trung ương; Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Vụ trưởng Ban Cán sự Đảng ngoài nước, Chánh Văn phòng - Vụ trưởng - Thư ký khoa học chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương… So với rất nhiều...
Tác giả: GS.TS.NGND Trần Văn Bính
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
“Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Chân lý đó đã làm rung động con tim mỗi người dân Việt Nam khi nhắc đến tên Người - Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm tới tất cả các lĩnh vực của đời sống từ văn hóa, khoa học, giáo dục cho tới tôn giáo, tín ngưỡng..., song lĩnh vực mà Người đề cập đến nhiều nhất chính là vấn đề tư tưởng,...
Tác giả: Đỗ Hoàng Linh - Nguyễn Văn Dương
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 384 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dành trọn cuộc đời đấu tranh cho nền hòa bình thực sự, cho giải phóng dân tộc, giải phóng con người và cho tình đoàn kết hữu nghị quốc tế giữa các dân tộc. Người đã đi xa, nhưng hình ảnh về một lãnh tụ vĩ đại, đáng kính thì mãi vĩnh hằng trong trái tim mỗi thế hệ người Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế.  Suốt 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, Người đã hòa mình vào phong trào cách mạng của công nhân, tham gia thành lập nhiều tổ chức quốc tế nhằm tập hợp những người...
  Trang  1 2
Những vấn đề quốc tế
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Quốc Cường
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 50 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Trong nhiều thập kỷ qua kể từ khi giành được độc lập, nhiều nước châu Phi đã nỗ lực cải cách hệ thống thể chế kinh tế của mình để có thể phát triển. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực đó, rất ít quốc gia đã cải cách thành công song lại có rất nhiều quốc gia đã thất bại và những nỗ lực cải cách thể chế thậm chí lại đẩy đất nước vào những bất ổn không ngừng. Cuốn sách "Cải cách thể chế kinh tế ở châu Phi: Những nguyên nhân thất bại" của hai tác giả Nguyễn Mạnh Hùng và Phạm Quốc Cường đồng chủ...
Tác giả: Lê Phương Hòa (chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 20 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Trong các khu vực trên thế giới, Đông Nam Á là một trong những khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai. Năm 2011, việc thông qua Hiệp định Asean về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (AADMER) đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng cho các nỗ lực tăng cường hợp tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong khu vực Asean đã đạt được những tiến triển đáng khích lệ trong triển khai giai đoạn một của Chương trình (giai đoạn 2010 - 2015). Mặc dù vậy, vấn đề hợp tác trong Asean về phòng, chống...
Tác giả: Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Lê Thy Thương (Chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 50 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Từ năm 2005 đến nay, chính sách đối ngoại của Iran trải qua hai thời kỳ đối lập: những chính sách dưới thời Tổng thống Ahmadinejad có phần cực đoan và cứng rắn trong các vấn đề hạt nhân, khủng bố, duy trì ảnh hưởng của Hồi giáo dẫn đến quan hệ thù địch với Hoa Kỳ và rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ với một số nước. Ngược lại, dưới thời Tổng thống Rouhani, chính sách đối ngoại của Iran có những thành tựu vượt bậc: đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, xóa bỏ cấm vận và thế cô lập về chính trị của...
Tác giả: Ngô Xuân Bình (chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 50 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Theo đánh giá của giới nghiên cứu thì lịch sử chính trị đối ngoại của Pakistan luôn hằn dấu vết những cuộc đụng độ với nước láng giềng Ấn Độ về vấn đề Kashmir. Ngoài ra, Pakistan chưa thực sự có mối quan hệ hợp tác song phương mật thiết và đáng tin cậy nào, nếu có cũng trong tình trạng bất ổn định, khó lường. Tuy nhiên trong những năm gần đây, Pakistan đã có những chính sách đối ngoại tích cực, những biến chuyển này liệu có phải do tác động bởi những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế chính trị...
Tác giả: Nguyễn Duy Dũng (chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 20 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Nghiên cứu các mối quan hệ hợp tác nhất là lĩnh vực kinh tế giữa Việt Nam và các nước GMS là thành viên của ASEAN (Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan) luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của các học giải trong nước và nước ngoài. GMS là khu vực giàu tiềm năng nhưng còn nghèo nàn và gặp nhiều khó khăn, song chỉ sau mấy thập niên, GMS đã trở thành địa điểm hấp dẫn của các nhà đầu tư kinh doanh. Trong giai đoạn 2015-2025, quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN nói chung và bốn nước trên nói riêng...
Tác giả: Trần Thị Lan Hương
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 9 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách "Tài nguyên: lời nguyền hay sự thịnh vượng? Nghiên cứu trường hợp Nam Phi, Nigeria, Ghana và Việt Nam" muốn giới thiệu đến các độc giả một châu Phi giàu có về tài nguyên, là điểm nóng của các mối quan hệ quốc tế đương đại, ở đó có các quốc gia quản trị tốt nguồn tài nguyên để trở thành con hổ kinh tế (điển hình là Ghana), có các quốc gia được xếp hạng tên tuổi trên thế giới về các tập đoàn khai thác khoáng sản nổi tiếng, là nơi có nhiều tài nguyên khoáng sản và cũng là quốc...
Tác giả: Ngô Xuân Bình, Lê Thị Hằng Nga (đồng chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 50 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Hiện nay, khi nhắc đến Afghanistan, nhiều người thường nghĩ ngay đến vùng đất của chiến tranh, nghèo đói, ma túy và bất ổn. Vậy, điều gì đã khiến Afghanistan mất đi vẻ đẹp và sự bình yên của đất nước một thời? Cuốn sách “Afghanistan ngày nay” sẽ góp phần lý giải câu hỏi này. Bố cục cuốn sách bao gồm bốn chương: Chương 1, giới thiệu tổng quan về Afghanistan, với những đặc điểm địa lý - tự nhiên, dân cư, ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, giáo dục của Afghanistan. Chương 2, phân tích những vấn đề chính trị...
Tác giả: Trần Quang Minh
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 9 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Công trình "Đối sách của Nhật Bản, Hàn Quốc trước sự trỗi dậy và điều chỉnh chiến lược phát triển của Trung Quốc" cho biết, sau gần 40 năm mở cửa kể từ năm 1978, sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc và sự điều chỉnh chính sách đối nội và đối ngoại được thông qua tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà một trong những mục tiêu quốc gia này muốn đạt tới là trở thành một cường quốc biển và gia tăng sức mạnh mềm văn hóa, đã và đang đặt ra những thách thức lớn trong chính sách...
Tác giả: Hoàng Thế Anh
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 10 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách "Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của Trung Quốc sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc" do TS Hoàng Thế Anh chủ biên, mô tả Đại hội lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra năm 2012 đã đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Trung Quốc. Mục tiêu quan trọng của giai đoạn phát triển mới này là đưa Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu thế giới với khẩu hiệu “Giấc mơ Trung Quốc” hướng tới “phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại”. Để thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc...
Tác giả: Đặng Minh Đức
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 10 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Công trình "Đối sách của Nhật Bản, Hàn Quốc trước sự trỗi dậy và điều chỉnh chiến lược phát triển của Trung Quốc" cho biết, sau gần 40 năm mở cửa kể từ năm 1978, sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc và sự điều chỉnh chính sách đối nội và đối ngoại được thông qua tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà một trong những mục tiêu quốc gia này muốn đạt tới là trở thành một cường quốc biển và gia tăng sức mạnh mềm văn hóa, đã và đang đặt ra những thách thức lớn trong chính sách...
  Trang  1 2 3 4 5