Địa lý, thiên văn
Địa lý, thiên văn
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 19 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Phần i: Nhóm các bản đồ địa chất và địa vật lý biển 1. Độ sâu đáy biển 2. Địa mạo 3. Các thành tạo Đệ tứ 4. Trầm tích đáy 5. Các bể trầm tích Đệ tam 6. Đẳng dày trầm tích Kainozoi 7. Địa chất 8. Cấu trúc kiến tạo Kainozoi 9. Tài nguyên khoáng sản và năng lượng 10. Dị thường từ 11. Dị thường trọng lực fai 12. Dị thường trọng lực Bughe 13. Cấu trúc vỏ Trái đất Phần II. NHÓM CÁC BẢN ĐỒ KHÍ TƯỢNG - THỦY...
Tác giả: Hà Quý Quỳnh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 199 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
CHƯƠNG I. BẢO TÔN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở CÁC VƯỜN QUỐC GIA 1.1 Sinh thái học và bảo tồn 1.2. Vườn quốc gia 1.3. Nội dung, đặc điểm thông tin quản lý các VQG 1.4. Phân bố loài CHƯƠNG II. VIỄN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG NGHIÊN CỨU VƯỜN QUỐC GIA 2.1. Hệ thông tin địa lý - GIS 2.2. Viễn thám 2.3. Xử lý ảnh viễn thám 2.4. Hệ thống định vị toàn cầu 2.5. Viễn thám HTTLĐL trong quản lý các VQG 2.6. Giám sát đa dạng sinh học VQG CHƯƠNG III. QUY TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN...
Tác giả: Tran Dinh Lan (editor in chef), LUC HENS, CAO THI THU TRANG and DO THI THU HUONG
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Part I: INSTRUMENTS FOR PORT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Chapter 1. ENVIRONMENTAL PLANNING FOR PORT Chapter 2. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT Chapter 3. STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT Chapter 4. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM IN PORTS Chapter 5. SUSTAINABILITY ASSESSMENT Part II: CASE STUDIES Chapter 6. THE PORTS OF HAI PHONG Chapter 7. DA NANG PORT Chapter 8. THE PORT BETWEEN BA RIA AND VUNG TAU Part III: ENVIRONMENTAL PROTECTION EFFORTS TO PORTS AND PORT...
112.500đ
150.000đ
Tác giả: Tô Duy Phương
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 98 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ CÁC QUÁ TRÌNH TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM CHƯƠNG 2: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM BẰNG SỤC KHÍ VÀ CHÂN KHÔNG CHƯƠNG 3: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRONG LÒ ĐIỆN XỈ CHƯƠNG 4: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM BẰNG XỈ TỔNG HỢP CHƯƠNG 5: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM BẰNG KIM LOẠI ĐẤT HIẾM CHƯƠNG 6: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRONG LÒ PLASMA CHƯƠNG 7: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRONG LÒ BẮN PHÁ CHÙM ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 8: TINH LUYỆN THÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÚC LIÊN TỤC CHƯƠNG 9: TINH LUYỆN...
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàng
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 94 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHƯƠNG III: MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỘNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHƯƠNG IV: MÔ HÌNH MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT CHƯƠNG V: PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN HỮU HẠN CHƯƠNG VI: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TỬ HỮU HẠN
Tác giả: Lê Đức An, Uông Đình Khanh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 44 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Chương 1. Khái quát về hình thái lãnh thổ Chương 2. Kiến trúc hình thái Việt Nam Chương 3. Chạm trổ hình thái nhiệt đới ẩm Việt Nam Chương 4: Những đặc điểm phát triển địa hình Việt Nam và bán đảo Đông Dương Phần II: ĐỊA MẠO BIỂN ĐÔNG Chương 5. Khái quát về Biển Đông và phân loại địa hình đáy biển Chương 6. Địa hình bờ biển, đàm phá, cửa sông và vũng vịnh vùng biển Việt Nam Chương 7. Địa hình đảo và quần đảo vùng biển Việt Nam Chương 8. Địa hình đáy biển Đông Phần...
135.000đ
180.000đ
Tác giả: Nguyễn Văn Phổ
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Chương I. PHẢN ỨNG HÓA HỌC, SẢN PHẨM PHONG HÓA VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU I. Các phản ứng phong hóa hóa học II. Sự biến đổi thành phần các đá III. Các sản phẩm phong hóa IV. Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm phong hóa Chương II. NHỮNG NÉT CƠ BẢN CỦA PHONG HÓA NHIỆT ĐỚI ẨM VIỆT NAM I. Phát triển các sản phẩm phong hóa laterit II. Các sản phẩm phong hóa phân dị chưa hoàn hảo III. Sản phẩm phong hóa phản ánh điều kiện khí hậu IV. Sản phẩm phong hóa phân dị theo địa hình-...
Tác giả: Hoàng Thái Lan
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Chương 1: TẦNG ĐIỆN LY TRONG MỐI QUAN HỆ MẶT TRỜI – TRÁI ĐẤT Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VẬT LÝ TẦNG ĐIỆN LY  Chương 3: ĐIỆN ĐỘNG LỰC ĐIỆN LY XÍCH ĐẠO TỪ  Chương 4: KỸ THUẬT KHẢO SÁT TẦNG ĐIỆN LY  Chương 5: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ NGHIÊN CỨU ĐIỆN LY VÙNG XÍCH ĐẠO TỪ CỦA VIỆT NAM  Chương 6: DỰ BÁO THỜI TIẾT VŨ TRỤ
Tác giả: Lưu Thế Anh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Chương 1. ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ PHÁT SINH VÀ THOÁI HÓA ĐẤT VÙNG TÂY NGUYÊN 1.1. Vai trò của các nhân tố trong phát sinh đất  1.2. Đặc điểm tự nhiên trong mối liên hệ với phát sinh và thoái hóa đất Tây Nguyên  1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội trong mối liên hệ với phát sinh và thoái hóa đất Tây Nguyên Chương 2. HIỆN TRẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT TÂY NGUYÊN 2.1. Phân loại đất vùng Tây Nguyên  2.2. Đặc điểm tài nguyên đất vùng Tây Nguyên  2.3. Hiện trạng độ...
Tác giả: Nguyễn Hồng Phương
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Chương I. Điều kiện tự nhiên rừng ngập mặn Cần Giờ Chương II. Khu vực khảo sát, thu mẫu Chương III. Hệ thống phân loại động vật đáy rừng ngập mặn Cần Giờ PHẦN II. ĐỘNG VẬT ĐÁY CỠ TRUNG BÌNH Chương IV. Tuyến trùng Chương V. Giun nhiều tơ Chương VI. Amphiods và Harpacticoids PHẦN III. ĐỘNG VẬT ĐÁY CỠ LỚN Chương VII. Động vật thân mềm Chương VIII. Giáp xác mười chân ...
  Trang  1 2 3 4