Lý luận chính trị
Lý luận chính trị
Tác giả: Trần Khánh Đức
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 35 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn giáo trình này được biên soạn theo Đề cương chi tiết môn học thuộc chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Các nội dung trong sách cũng hữu ích cho cho sinh viên các trường cao đẳng/đại học khối ngành kỹ thuật – công nghệ có quan tâm đến vấn đề lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Giáo trình được biên soạn với sự chú trọng đặc biệt tới sự hình thành khung logic và các lập luận, phân tích các cách...
Tác giả: Tập thể tác giả
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 96 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Để giúp các em sinh viên học tốt môn những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin học phần II, Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội biên soạn cuốn Hướng dẫn ôn tập môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (học phần II) gồm: nội dung cơ bản về phạm trù và các quy luật kinh tế trong từng học thuyết kinh tế, câu hỏi ôn tập và phần bài tập ứng dụng, giúp sinh viên nắm được đề cương định hướng của từng câu hỏi, cũng như phần bài...
Tác giả: Tập thể tác giả
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Còn trong kho: 945 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Dựa trên “Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” xuất bản năm 2009 và các giáo trình tái bản của những năm sau, Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tổ chức biên soạn tài liệu “Hướng dẫn ôn tập môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản, nội dung cốt lõi của tám chương, tương ứng với giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong từng chương...
Tác giả: Cao Thu Hằng
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 10 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Hệ thống giáo dục và y tế nước ta dần chuyển sang cơ chế thị trường với việc thực thi chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế nhằm phát huy hơn nữa các nguồn lực xã hội trong việc đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mọi người trong lĩnh vực này. Đây cũng là xu thế chung của nhiều nước trên thế giới. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và chấn chỉnh hơn nữa việc thực hiện chính sách xã hội hóa về giáo dục và y tế, đáp ứng yêu cầu phát triển ở nước ta hiện nay là xu thế tất yếu của nền...
Tác giả: Vũ Thư (chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 30 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Quyền lực nhà nước ở địa phương - bộ phận cấu thành của quyền lực nhà nước thống nhất trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân Việt Nam. Một nhà nước chỉ mạnh khi quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, mọi cấp chính quyền địa phương đều được tổ chức tốt. Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau: đơn vị hành chính, phân cấp, phân quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, giữa các cấp chính quyền địa...
Tác giả: Nguyễn Đức Chiện
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 30 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách "Xung đột cộng đồng và hướng giải pháp quản lý và phát triển bền vững (nghiên cứu hai địa phương ven đô ở đồng bằng sông Hồng)" cung cấp cho bạn đọc một bức tranh sinh động về sự chuyển đổi xã hội, đô thị hóa, công nghiệp hóa dẫn đến những xung đột, tính hai mặt (tích cực và tiêu cực) của vốn xã hội trong giảm thiểu xung đột cộng đồng ở hai địa phương thuộc đồng bằng sông Hồng sau hơn 30 năm Đổi mới. Nghiên...
Tác giả: TS. Trương Thị Hiền
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Còn trong kho: 49 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Lối tiếp cận xã hội học có thể hướng dẫn người học cách tổ chức suy nghĩ để đặt câu hỏi và hình thành câu trả lời về sự vận hành của xã hội. Đồng thời, xã hội học cũng giúp người học nhận thức rõ hơn rằng, sự sẵn lòng và khả năng nhìn xã hội từ quan điểm của người khác là điều quan trọng cho việc chung sống trong bối cảnh đa dạng, hội nhập.
Tác giả: GS.TS. Đỗ Huy
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 376 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Mỹ học là một khoa học nghiên cứu các quan hệ và hoạt động thẩm mỹ của con người đối với hiện thực cuộc sống và đã có lịch sử phát triển từ mấy ngàn năm trước. Cuốn Giáo trình đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học, trước hết là những bài giảng về lịch sử mỹ học cho các nghiên cứu sinh thuộc cơ sở đào tạo của Viện Triết học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam từ năm 1995 đến 2010. Năm 2011, giáo trình này được xuất bản dùng làm tài liệu tham khảo cho các giáo viên và học viên...