Thiên chúa giáo
Thiên chúa giáo
Tác giả: Trần Thị Hồng Yến (Chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 5 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Vấn đề Tin lành và cộng đồng Tin lành ở Việt Nam nói chung và các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, các nghiên cứu về vấn đề đạo Tin lành ở nước ta chủ yếu mang nhãn quan của những người quản lý hay những người ngoại đạo, chưa có nhiều “tiếng nói” của chính cộng đồng cư dân theo đạo Tin lành nên chưa có những giải thích thấu đáo. Sự biến đổi của cộng đồng Tin lành (Hmông, Dao) từ sau khi có Chỉ thị 01/2005/CT-TTg còn chưa được nghiên cứu. Cuốn...
Tác giả: Vũ Thị Thu Hà (chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội
Còn trong kho: 10 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Tin lành là tôn giáo đứng thứ 3 trên thế giới về tín đồ và phạm vi hoạt động; ở Việt Nam trong những năm qua Tin Lành đã phát triển rất nhanh và trở thành một cộng đồng tôn giáo lớn mạnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên. Với những giá trị của mình, Tin Lành ngày càng có vai trò, vị trí trong đời sống xã hội, kinh tế, van hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cuốn sách "Giá trị và chức năng của Tin Lành trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay"...