Xây dựng, kiến trúc
Xây dựng, kiến trúc
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 19 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Phần i: Nhóm các bản đồ địa chất và địa vật lý biển 1. Độ sâu đáy biển 2. Địa mạo 3. Các thành tạo Đệ tứ 4. Trầm tích đáy 5. Các bể trầm tích Đệ tam 6. Đẳng dày trầm tích Kainozoi 7. Địa chất 8. Cấu trúc kiến tạo Kainozoi 9. Tài nguyên khoáng sản và năng lượng 10. Dị thường từ 11. Dị thường trọng lực fai 12. Dị thường trọng lực Bughe 13. Cấu trúc vỏ Trái đất Phần II. NHÓM CÁC BẢN ĐỒ KHÍ TƯỢNG - THỦY...
139.500đ
186.000đ
Tác giả: Hoa Văn Ngũ, Vũ Liêm Chính, Phạm Quang Dũng
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật
Còn trong kho: 19 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách “Thang máy và thang cuốn” trình bày các kiến thức cơ bản về thang máy. Là tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành cơ khí, kiến trúc, hệ thống kỹ thuật trong công trình. Có ích cho những người làm tư vấn, thiết kế, mua sắm thiết bị, những người làm việc trong ban QLDA, tư vấn giám sát lắp đặt tại hiện trường, các kiểm định viên, cán bộ quản lý và sử dụng, những người cung cấp hoặc có nhu cầu mua thang máy, thang cuốn và những người lắp đặt, bảo trì, sửa chữa. Cuốn sách này như một tài liệu...
112.500đ
150.000đ
Tác giả: Tô Duy Phương
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 98 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ CÁC QUÁ TRÌNH TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM CHƯƠNG 2: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM BẰNG SỤC KHÍ VÀ CHÂN KHÔNG CHƯƠNG 3: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRONG LÒ ĐIỆN XỈ CHƯƠNG 4: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM BẰNG XỈ TỔNG HỢP CHƯƠNG 5: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM BẰNG KIM LOẠI ĐẤT HIẾM CHƯƠNG 6: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRONG LÒ PLASMA CHƯƠNG 7: TINH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM TRONG LÒ BẮN PHÁ CHÙM ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 8: TINH LUYỆN THÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÚC LIÊN TỤC CHƯƠNG 9: TINH LUYỆN...
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàng
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 94 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHƯƠNG III: MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỘNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHƯƠNG IV: MÔ HÌNH MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT CHƯƠNG V: PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN HỮU HẠN CHƯƠNG VI: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TỬ HỮU HẠN
Tác giả: Hoàng Thái Lan
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Chương 1: TẦNG ĐIỆN LY TRONG MỐI QUAN HỆ MẶT TRỜI – TRÁI ĐẤT Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VẬT LÝ TẦNG ĐIỆN LY  Chương 3: ĐIỆN ĐỘNG LỰC ĐIỆN LY XÍCH ĐẠO TỪ  Chương 4: KỸ THUẬT KHẢO SÁT TẦNG ĐIỆN LY  Chương 5: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ NGHIÊN CỨU ĐIỆN LY VÙNG XÍCH ĐẠO TỪ CỦA VIỆT NAM  Chương 6: DỰ BÁO THỜI TIẾT VŨ TRỤ
Tác giả: Trần Cánh, Andreas Weller
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 199 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Chương 1. Đặc điểm của hệ thống đê điều miền Bắc Việt Nam Chương 2. Phương thức ứng dụng các phương pháp địa vật lý khảo sát đê sông Chương 3. Mô tả tóm tắt các phương pháp Chương 4. Một số kinh nghiệm trong ứng dụng các phương pháp địa vật lý Chương 5. Một số kết quả ứng dụng các phương pháp địa vật lý nghiên cứu, khảo sát đê sông ở Việt Nam Phần II. CƠ SỞ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP CÔNG NGHỆ ĐỊA VẬT LÝ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH Chương 1. Phương pháp địa chấn ...
Tác giả: Lê Anh Dũng, Bùi Mạnh Hùng
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Xây dựng
Còn trong kho: 99 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách nghiên cứu về khái niệm kinh tế đầu tư và phát triển đô thị. Quản lý đầu tư, quản lý đô thị, quản lý phát triển. Dự án đô thị phát triển...
Tác giả: Hồ Minh Thọ
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Xây dựng
Còn trong kho: 98 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách đề cập nguồn số liệu khảo sát, điều tra thực địa, đánh giá và tổng hợp tài liệu của đề tài, bao gồm những thông tin cơ bản phản ánh các đặc điểm chung về 400 nguồn nước khoáng, nước nóng (NKNN) thiên nhiên lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời trong cuốn sách có đầy đủ số liệu về đặc điểm kiến tạo, địa chất, địa chất thuỷ văn, hiện trạng điều tra nghiên cứu, khai thác sử dụng, kết quả phân tích các loại mẫu định danh, đóng chai và toàn diện của 400 nguồn nước khoáng, nước nóng, nhằm cung cấp...
Tác giả: TS.KTS Nguyễn Anh Tuấn (Chủ biên) - Ths. KTS. Phan Ánh Nguyên
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Xây dựng
Còn trong kho: 100 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách đưa thêm vào nhiều lý thuyết mới nhất, đặc biệt là các ứng dụng công nghệ số trong thiết kế âm học, cung cấp những hiểu biết cơ bản về âm thanh, sự vận động của sóng âm trong công trình, các kiến thức cơ bản nhằm đạt hiệu quả âm thanh tối ưu trong thính phòng và đảm bảo tiện nghi về tiếng ồn cho người sử dụng trong công trình.
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Đặng Thế Hiền, Cù Thanh Thủy
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Xây dựng
Còn trong kho: 99 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
nội dung phong phú về lý luận và thực tiễn, nghiên cứu những vấn đề cụ thể của hoạt động xây dựng với mục tiêu xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, thời gian xây dựng ngắn, hao phí lao động ít và giá thành hạ. Nhằm thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nói chung và công nghiệp hóa ngành xây dựng nói riêng, mà trước mắt lấy công nghiệp hóa và hiện đại hóa làm trung tâm. Sách nhằm trang bị cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về kinh tế trong ngành xây dựng để bạn đọc hiểu và vận dụng được khía...
  Trang  1 2 3